Hằng năm, vào ngày 15/9 âm lịch, Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam cùng Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng, BHD GĐPT Việt Nam các cấp tổ chức lễ húy nhật Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh – đệ nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh niên, cố vấn Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, tưởng niệm Chư tôn đức trong Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN, Chư tôn đức Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam đã viên tịch. Lễ tưởng niệm thường niên được cử hành tại tu viện Phật Ân.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh, việc tổ chức Lễ tưởng niệm tại tu viện Phật Ân không thể tập trung đông người được. Trước nhân duyên khu vực Lâm Đồng có những sinh hoạt thông thoáng hơn, Chư tôn đức trong hai Hội đồng ủy nhiệm Thượng tọa Thích Nguyên Hiền tổ chức tại Vĩnh Minh tự viện Lễ Húy kỵ Hòa thượng đệ nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN – Tưởng niệm Chư tôn đức Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN quá cố – Tưởng niệm Chư tôn đức Hội đồng Tăng già Bản thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam quá cố.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam suy cử HTr cấp Dũng Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, HTr cấp Dũng Quảng Tín Nguyễn Chính phối hợp cùng đại diện BHD GĐPT Lâm Đồng, thay mặt Hội đồng HTr cấp Dũng và BHD Trung Ương dâng lễ tưởng niệm.

Đúng 9 giờ ngày 20.10.2021 (15/9 Tân Sửu), HTr Nguyên Bảo Trần Nho – Trưởng ban BHD GĐPT Lâm Đồng cùng các HTr cao niên theo chân Thượng tọa Thích Nguyên Hiền và Ni sư Thích Nữ Minh Hải (đệ tử của Hòa thượng Thích Thiện Minh) tác lễ thỉnh sư. Ba hồi chuông trống bát nhã cung nghinh Chư tôn đức Tăng Ni quang lâm bửu điện. Màu hoàng y của Tăng Ni, màu áo lam GĐPT trải rộng khắp chánh điện theo khoảng cách nhất định. Không gian trầm lắng, thanh tịnh, toàn thể nhất tâm hướng về Chư Phật, Chư Bồ tát thành kính dâng lòng tri ân Chư tôn đức quá cố.

Tiếp sau phần nghi thức, Lễ tưởng niệm Hòa thượng đệ nhất Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên và Chư tôn đức Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN, Chư tôn đức Hội đồng Tăng già Bản thệ và Hội đồng Giáo giới GĐPTVN. Phía sau hai hàng Chư tôn đức Tăng Ni, HTr cấp Dũng Tâm Hậu Nguyễn Đức Đôn, HTr cấp Dũng Quảng Tín Nguyễn Chính, đại diện BHD GĐPT Lâm Đồng, Ban đại diện GĐPT Đức Trọng – Lâm Hà lắng lòng tưởng niệm Chư tôn đức quá cố. Nhìn di ảnh Hòa thượng Thích Thiện Minh, nghe Thượng tọa Thích Nguyên Hiền tuyên đọc tiểu sử của Hòa thượng, Ngài là vị cao tăng hết lòng vì đạo pháp, cuộc đời hành đạo của Hòa thượng tô thắm trang sử GHPGVNTN, chí khí cao vời vợi. Lắng nghe từng chặng đường hành đạo, những Phật sự của Ngài càng thắp sáng lòng tri ân để hôm nay chúng con được học, được sống trong pháp vị ngọt ngào. Từng bước chân của Hòa thượng cùng Chư tôn đức mở ra con đường sáng cho GHPGVNTN và GĐPT Việt Nam. Toàn thể hội chúng lặng người xúc động về những năm cuối đời của Hòa thượng, xả bỏ báo thân trong hoàn cảnh quá xót xa.

Chúng con kính lạy Thầy – một trong những thạch trụ của GHPGVNTN. Thành kính dâng lòng tri ân và tưởng niệm một vị cao tăng hết lòng vì đạo pháp và dân tộc.

VP.BHD GĐPT Lâm Đồng

147 lượt xem