Nhất Tâm Cầu Nguyện

Cố Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Tâm Từ – Hoàng Mộng Long
Thế danh Ngô Ngọc Chức

Sinh năm 1949
Nguyên Ủy Viên: Nội Vụ, Tổ Kiểm, Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn GĐPT Đồng Nai.
Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Đồng Nai tại thị xã Long Khánh.
Gia Trưởng GĐPT Khánh Viên – Đồng Nai.

Xả báo thân lúc 14g15′ ngày 25 tháng 12 năm 2021
(nhằm ngày 22 tháng 11 năm Tân Sửu)
Hưởng thọ 73 tuổi

NHẤT NIỆM VÃNG SANH AN LẠC QUỐC ĐỘ

———=oOo=———

319 lượt xem