Cố Huynh Trưởng GĐPTVN
Nguyên Châu NGUYỄN HỒNG VÂN

Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng.
Nguyên Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.
Xã báo thân lúc 04g00 ngày 14 tháng 11 năm Tân Sửu
nhằm ngày 17/12/2021 tại Đà Lạt, Việt Nam. Hưởng thọ 78 tuổi.
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
truy thăng cấp Dũng ngày 18/12/2021
theo quyết định của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.

———=oOo=———

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT NINH THUẬN

Nhận được tin

Huynh Trưởng Cấp Tấn Nguyên Châu – Nguyễn Hồng Vân

Sinh năm 1944 – Nguyên quán: thành phố Huế

Nguyên Ủy viên Nội vụ BHD GĐPT Lâm Đồng

Phó chủ tịch Ủy ban quản trị Huynh trưởng

Đã thuận thế vô thường xả bỏ báo thân vào lúc  4 giờ ngày 14 tháng 11 Tân sửu

(nhằm ngày 17 tháng 12 năm 2021) tại tư gia

Hưởng thọ 78 tuổi

Toàn thể Lam viên GĐPT Ninh Thuận thành kính chia buồn cùng Tang gia hiếu quyến

Nhất tâm cầu nguyện cho anh sớm Cao Đăng Phật Quốc

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

———=oOo=———

Đang tiếp tục cập nhật…

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1019 lượt xem