Truyền tải trực tiếp
LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN
TÂM KIỂM – BẠCH HOA MAI
do tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM

1. Bạch trình lý do – Thông qua chương trình.
2. Giới thiệu thành phần chứng minh và tham dự.
3. Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo.
4. Nghi thức Kỳ Siêu.
5. Cử bài ca chính thức GĐPTVN.
6. Phút tưởng niệm.
7. Tuyên đọc tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai.
8. Điếu văn của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
9. Cảm niệm của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại.
10. Cảm niệm của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hoa Kỳ.
11. Pháp từ đạo tình của Chư Tôn Đức (Hải ngoại, Quốc nội).
12. Đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn chứng minh.
13. Lời cảm tạ.
14. Cung thỉnh Chư Tôn Đức niêm hương chú nguyện.
15. Hồi hướng công đức.

1283 lượt xem