GĐPTVN tại Hoa Kỳ Lễ Tưởng Niệm và Thất Tuần cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN

Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

Lễ Tưởng niệm và Thất tuần Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA sáng thứ bảy ngày 19.02.2022 nhằm 19 tháng giêng năm Nhâm Dần

GHPGVNTN Thống Nhất Hoa Kỳ, Hòa Thượng Thích Minh Dung đại diện tuyên đọcTruy tán Công hạnh đến Anh Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

1614 lượt xem