Cung An Chức Sự – Ban Tổ Chức – Chương Trình Tang Lễ
Cố Huynh Trưởng GĐPTVN Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

– Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
– Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
– Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Liễu Quán.
– Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.

Xả báo thân lúc 02 giờ ngày 24.3.2022 (22/02/Nhâm Dần). Hưởng thọ 85 tuổi.715 lượt xem