HÌNH ẢNH (CẬP NHẬT)
TANG LỄ CỐ HUYNH TRƯỞNG GĐPTVN

TÂM ĐẮC – PHAN VĂN NGẬC

– Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
– Nguyên Ủy Viên Tổ Kiểm Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
– Nguyên Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Liễu Quán (VN).
– Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận.
Xả báo thân lúc 02g00 (GVN) ngày 24/3/2022 (22.2.ÂL Nhâm Dần) tại Ninh Thuận, Việt Nam – Hưởng thọ 85 tuổi.

LỄ NHẬP QUAN – LỄ THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

LỄ THỌ TANG CỦA GĐPT TỈNH NINH THUẬN

LỄ VIẾNG CỦA
HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ – HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN – HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN – BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN & BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CÁC TỈNH/THỊ
(08g00 ngày 26/3/2022 – 24.2.ÂL Nhâm Dần)

Vào lúc 08g00 ngày 26/3/2022 (tức ngày 24.2. Nhâm Dần), Hòa Thượng đạo hiệu thượng Minh hạ Tâm, viện chủ chùa Phật Ân (Long Thành – Đồng Nai), Chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Phó trưởng ban ngoại vụ Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Thượng Tọa đạo hiệu thượng Thông hạ Trí, trụ trì chùa Đô Vinh (Phan Rang), Thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Ân sư Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Ninh Thuận đã quang lâm linh đường viếng tang cố Huynh Trưởng cấp Dũng Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc.

Tháp tùng cùng Chư Tôn Đức có Quý Huynh Trưởng: Nguyên Hoành – Lê Văn San, Phó trưởng ban điều hành Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Phó trưởng ban điều hành Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Chánh thư ký Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận; Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Phó trưởng ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Nguyên Tường – Hoàng Văn Xuân, Phó tổng thư ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai, Ủy viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN; và các Phái Đoàn: Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh; Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hoà, Ban Điều Hợp GĐPT Tây Nam Phần…

LỄ TƯỞNG NIỆM – TRUY TÁN CÔNG HẠNH – THUYẾT PHÁP ĐỘ LINH
(19g00 ngày 26/3/2022 – 24.2.ÂL Nhâm Dần)

LỄ DI QUAN – TIỄN BIỆT – HẠ QUAN
(06g00-08g00 ngày 27/3/2022 – 25.2.ÂL Nhâm Dần)

Tờ mờ sáng ngày 27/3/2022, nhằm ngày 25 tháng 2 năm Nhâm Dần, anh chị em Lam Viên GĐPT Ninh Thuận đã sớm vân tập để chuẩn bị cho Lễ Di Quan – Tiễn Biệt anh Phan Văn Ngậc.

Hồi 06g00 (GVN) Chư Tôn Đức trong Ban Chức Sự, Ban Kinh Sư, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Tang Gia Hiếu Quyến đã trang trọng cử hành các nghi lễ chuẩn bị đưa xác thân tứ đại anh trả vào lòng đất mẹ với sự ưu ái quang lâm chứng minh, hộ niệm của Chư Tôn Đức đại diện Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Chư Tôn Đức Ân Sư, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT, Chư Tôn Đức trụ xứ các tự viện, tịnh viện tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và tỉnh Ninh Thuận. Thay mặt tổ chức Gia Đình Phật Tử có Quý Huynh Trưởng đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, toàn thể Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận cùng các Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT Ninh Thuận sở tại và Huynh Trưởng các tỉnh phụ cận trong Miền Liễu Quán.

Kết thúc phần nghi thức, tiếng tuyên Phật hiệu tiếp dẫn vang lên báo hiệu cho toán Âm Công gồm các anh em Lam Viên GĐPT nhẹ nhàng vào đưa linh cữu anh bịn rịn rời khỏi chốn gia đường quen thuộc lên tang xa, rồi đoàn di quan rời khỏi tang đường, hướng về nghĩa trang Yên Bình tại núi Quýt, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cùng dòng người đưa tiễn uy nghi bóng hoàng y tiếp dẫn Chơn Linh, tiếp theo sau là Quyến thuộc, Thân bằng, Lân bang, Thiện hữu và đông đảo hơn cả là đoàn Gia thuộc lam y trong sắc phục Gia Đình Phật Tử trìu mến thân thương mà anh đã một đời phụng sự.

Trên chặng dường di quan, linh vị và di ảnh anh được đưa vào lễ Phật, lễ Tổ, thăm Đoàn quán GĐPT Ưu Đàm nơi ngôi chùa trú xứ anh thường sinh hoạt lúc sinh tiền rồi tiếp tục lộ trình.

Lúc 08g00, sau những nghi lễ thông lệ truyền thống Phật Giáo và nghi thức GĐPT, anh chị em Lam Viên GĐPT tiễn biệt anh lần cuối cùng trong vòng tay Dây Thân Ái, và rồi linh quan anh được toán Âm Công áo lam thân thương trìu mến xúc động hạ xuống huyệt mộ, gởi gắm tấm thân ngũ uẩn của anh vào lòng đất, vĩnh viễn trả tứ đại giai không về cho đất, nước, gió, lửa vô thường…

 

Hình ảnh:
– Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tang Lễ.
– Phóng viên Trang Nhà tại tang đường.

1028 lượt xem