BHD Miền Quảng Đức Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức Đại hội và Tân Thăng cấp Tập 2022

Vào ngày 12/3/2022 nhằm ngày 10/2 năm Nhâm Dần, BHD GĐPT Miền Quảng Đức – Tây Nam Hoa Kỳ, đã tổ chức Đại hội thu hẹp và làm lễ thọ cấp cho tất cả Anh Chị Em GĐPT Miền Quảng Đức tân thăng Cấp Tập năm 2022 tại Như Lai Thiên Tư ở San Diego – California thành công viên mãn. Kính chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp và kính chúc mừng các ACE huynh trưởng được tân thăng luôn tinh tấn và vững bước trên con đường tu học để xứng đáng là người Huynh trưởng GĐPT VN.

Phiên Khoáng đại đại Hội miền Quảng Đức – Hoa KỳHuynh Trưởng Cấp Dũng GĐPT VN anh Tâm Đăng – Nguyễn Văn Pháp

Lễ Thọ Cấp Tập Huynh Trưởng Tân Thăng

GĐPT Miền Quảng Đức – Tây Nam Hoa Kỳ

nguồn: sentrangusa.com

1540 lượt xem