Thực hiện đề án Phật sự của Ngành Nam BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. Vào lúc 7g30 ngày 27/03/2022, Hội luận trực tuyến mạn đàm Ngành Nam toàn quốc được khai mạc trên hệ thống Zoom Video Meeting. Thành phần tham dự gồm có 85 Huynh trưởng là Phó Trưởng ban Ngành Nam, các Ủy viên và Phụ tá Ủy viên Nam Phật tử, Thiếu nam, Nam Oanh vũ  thuộc 18/23 đơn vị BHD các tỉnh, thị.

Thành phần Ban Tổ chức:

  1. HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Phó TB ngành Nam BHD TƯ – Trưởng BTC.
  2. HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ, UV Nam Phật tử BHD TƯ – Phó ban Nội dung.
  3. HTr cấp Tấn Tâm Tấn – Trương Hùng Thắng, UV Thiếu Nam BHD TƯ – Phó ban Điều hành.
  4. Và các UV, Phụ tá UV Ngành Nam BHD TƯ trong Ban Tổ chức.

Toàn thể Hội chúng trang nghiêm niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca Sen Trắng và thực hiện các tiết thứ hành chánh. Sau đó, Hội thảo viên tuần tự tập trung thảo luận vào 3 chuyên đề:

  1. Báo cáo thực trạng sinh hoạt trong cơn đại dịch Covid-19, cùng số lượng ngành Nam hiện nay.
  2. Đề án sinh hoạt ngành Nam BHD.TƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2024 (đã điều chỉnh). 
  3. Mô hình sinh hoạt tổng quát trong đại dịch và hậu đại dịch.

Các thành viên tham dự buổi mạn đàm phát biểu tích cực và hưởng ứng đồng thuận với các chuyên đề trên. Tất cả cùng thống nhất vào tháng 11 hằng năm đều sẽ tổ chức họp mặt HTr phụ trách Ngành Nam  thuộc BHD các tỉnh, thị trên toàn quốc.

Sau cùng, HTr Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng, Phó TB ngành Nam BHD TƯ thay mặt Ban Tổ chức ban huấn từ khuyến tấn Lam viên Ngành Nam hãy tinh tấn chu toàn trách nhiệm, gìn giữ mạng mạch Nhà Lam trong hoàn cảnh sinh hoạt GĐPT hiện nay chưa thuận lợi do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Sau nghi thức Hồi hướng, buổi mạn đàm trực tuyến kết thúc viên mãn lúc 11g20 cùng ngày.


Nguồn: Trang Nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

531 lượt xem