TVGĐPTLỜI DI HUẤN của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được Ngài viết vào năm 1988, thời gian Ngài chuẩn bị cho việc xả bỏ báo thân, trong giai đoạn sức khỏe Ngài tạm thời hồi phục sau cơn bệnh trầm trọng vào mùa thu 1986 và sau khi Ngài đi tham lễ các Tổ đình Tây Thiên, Thuyền Tôn, Báo Quốc… đồng thời cũng về thăm lại chùa Long An, Quảng Trị, nơi Ngài sinh trưởng – rồi trở về an dưỡng, tịnh tu cho đến giờ phút cuối cùng…

———=oOo=———

TVGĐPTBẢN CHÚC THƯ của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu – Đệ Tam Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được lập năm 1991, trước thời gian viên tịch, khi Ngài còn đảm trách nhiệm vụ Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống…

1261 lượt xem