NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN
BAN HƯỚNG DẪN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI

Thành kính báo tin:

Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
PHAN ĐÌNH THĂNG
Pháp danh: Tâm Huy
Pháp tự: Phước Minh

Sinh năm: Nhâm Ngọ – 1942.
Nguyên quán: Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Trú quán: Số 94/30A đường Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú, Sài Gòn.

Thành Viên Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
Phó Trưởng Ban Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
Trưởng Ban Điều Hợp GĐPT Miền Tây Nam Phần.
Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.

Sau một thời gian bệnh duyên đã xả báo thân
lúc 11g00 (GVN) ngày 22 tháng 4 năm 2022
nhằm ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần
tại Sài Gòn, Việt Nam – Hưởng thọ 81 tuổi.

oOo

THÔNG TIN TANG LỄ:

  • Lễ Nhập Quan: 06g00 ngày 23/4/2022 (23.3.ÂL Nhâm Dần).
    Linh cữu quàn tại Vãng Sanh Đường chùa Pháp Vân, số 16 đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, Sài Gòn.
  • Lễ Phủ Kỳ GĐPT: 09g00 ngày 23.4.2022 (23.3.ÂL Nhâm Dần).
  • Lễ phúng viếng của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN: 09g30 ngày 23/4/2022 (23.3.ÂL Nhâm Dần).
  • Lễ viếng của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN: 15g30 ngày 24/4/2022 (24.3.ÂL Nhâm Dần).
  • Lễ Tưởng Niệm của GĐPT: 16g30 ngày 24/4/2022 (24.3.ÂL Nhâm Dần).
  • Lễ Di Quan: 08g00 ngày 25/4/2022 (25.3.ÂL Nhâm Dần).
    Linh cửu được đưa đến hỏa táng tại Đài Hóa Thân Bình Hưng Hòa, Sài Gòn.

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN CHƠN LINH CỐ HUYNH TRƯỞNG
TÂM HUY – PHAN ĐÌNH THĂNG VÃNG SANH PHẬT QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

———=oOo=———

Bản danh sách Cung An Chức Sự, thành phần Ban Tổ Chức và chương trình tang lễ cũng như các hình ảnh tang lễ chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất có thể trên Trang Nhà.

584 lượt xem