BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM

GĐPT CAM RANH

GĐPT BÌNH THUẬN

GĐPT KHÁNH HÒA

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Toàn thể Lam Viên Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TIẾN tự LƯƠNG PHƯƠNG; Viện chủ Tự viện Phước Duyên, Huế; Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân Sư GĐPT Việt Nam.

Thuận thế vô thường, an nhiên thị tịch vào lúc 05h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022 (nhằm ngày 26 tháng ba năm Nhâm Dần). Trụ thế  89 năm, 57 giới lạp.

Cao đăng Phật quốc.

BHD/GĐPT Khánh Hòa

GĐPT DĂK LĂK

GĐPT GIA ĐỊNH

 

******

149 lượt xem