Lễ Đại Tường Đức Cố Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ húy thượng Minh hạ Chiếu và Lễ Nhập Tháp – Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Thích Huệ Tánh, Viện chủ Phật Quang Tự (Phan Thiết) tân viên tịch đã được trang trọng cử hành tại chùa Phật Ân, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam vào ngày Rằm tháng Ba năm Nhâm Dần, Phật lịch 2565 (nhằm ngày 15/4/2022), trong cùng dịp đại Phật sự Trai Đàn Chẩn Tế – Giải Oan Bạt Độ (khai đàn ngày 12.3.ÂL Nhâm Dần, 12/4/2022) kết hợp nhiều lễ nghi, Phật sự nhiêu ích khác, đã được Hòa Thượng viện chủ Thích Minh Tâm ủy nhiệm Thượng Tọa trụ trì Thích Trung Đạo, Ban Kinh Sư và Tăng chúng bản tự tu viện Phật Ân kiến lập, tổ chức tại đây.

Trước đó vào trưa và chiều ngày 14.3.ÂL Nhâm Dần (14/4/2022) Chư Tôn Đức Tăng, Ni trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, Chư Tôn Đức xuất thân là Đoàn Viên GĐPT đã hiện diện tại già lam tòng lâm Phật Ân để cung viếng, đảnh lễ tưởng niệm tại các bảo tháp, Giác Linh đường, không gian tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo, Chư Tôn Trưởng Lão Ân Sư: thượng Trí hạ Quang, thượng Đức hạ Chơn, thượng Minh hạ Chiếu, thượng Huệ hạ Tánh…

LỄ ĐẠI TƯỜNG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHIẾU, TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÁNH, TƯỞNG NIỆM CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO, CHƯ ÂN SƯ, TIỀN BỐI HỮU CÔNG, CỐ ĐOÀN VIÊN & CỰU ĐOÀN VIÊN GĐPT:

Vào hồi 08g00 (GVN) ngày chính lễ – Rằm tháng Ba năm Nhâm Dần – buổi lễ Đại Tường và Tưởng Niệm chính thức được đông đảo Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh tại các trú xứ GĐPT sinh hoạt; Chư Tôn Đức xuất thân là Đoàn Viên GĐPT; Chư Tôn Đức trụ trì các tự viện, tịnh viện nhiều tỉnh thành thân lâm chứng minh, tham dự cùng tứ chúng gồm: đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp GĐPT các tỉnh/thị/thành, Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng; Cựu giáo chức, Cựu học sinh các trường Bồ Đề tại Phan Thiết; Môn đồ Pháp quyến và Thế quyến; Đệ tử xuất gia và tại gia khắp nơi của nhị vị Cố Hòa Thượng và của Hòa Thượng đương kim viện chủ Tu viện Phật Ân; thân nhân Hương Linh Cố Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai (nhân Bách nhật Trai tuần của Anh cũng được Chư Tôn Đức Tăng-già hiệp tiến tại chùa Phật Ân trong ngày này). Chiếu liệu, phục vụ mọi Phật sự cho Trai Đàn và các buổi lễ là Tăng chúng, Đạo tràng Phật Tử chùa Phật Ân, Ban Hướng Dẫn GĐPT Biên Hòa cùng các đơn vị trực thuộc và GĐPT Khánh Ân trú xứ sở tại.

———=oOo=———

Hai Phật sự đầy ý nghĩa và hệ trọng được Chư Tôn Đức đồng thời tổ chức trong ngày lễ Đại Tường và Tưởng Niệm dịp Trai Đàn này là cung thỉnh Linh cốt Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huệ Tánh nhập bảo tháp và nghi thức sái tịnh, khánh thành văn phòng tạm Hội Đồng Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam…

LỄ CUNG THỈNH LINH CỐT
CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ TÁNH
NHẬP BẢO THÁP:

LỄ KHÁNH THÀNH VĂN PHÒNG
HỘI ĐỒNG PHIÊN DỊCH
ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM:

———=oOo=———

Dưới đây, Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới cũng kính xin chuyển tải thêm một vài hình ảnh Trai Đàn Chẩn Tế tại chùa Phật Ân (khai đàn từ ngày 12.3.ÂL Nhâm Dần, thành tựu viên mãn ngày 15.3.ÂL Nhâm Dần)…

CUNG AN CHỨC SỰ ĐÀN TRÀNG:

TIẾT THỨ KHOA NGHI
TRAI ĐÀN GIẢI OAN BẠT ĐỘ THUYẾT  PHÁP ĐỘ LINH
CẦU SIÊU CHƯ GIA BÁCH TÁNH – CHẨN TẾ ÂM LINH CÔ HỒN
:

Nhóm PV – CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

1527 lượt xem