Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
PHAN ĐÌNH THĂNG
Pháp danh: TÂM HUY

Pháp tự: Phước Minh

Thành Viên Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
Phó Trưởng Ban Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
Trưởng Ban Điều Hợp GĐPT Miền Tây Nam Phần.
Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.

Xả báo thân ngày 22/4/2022 (22.3.ÂL Nhâm Dần)
Hưởng thọ 81 tuổi.

———=oOo=———

THÔNG TIN & HÌNH ẢNH TANG LỄ SẼ ĐƯỢC
TRANG NHÀ TUẦN TỰ CẬP NHẬT LIÊN TỤC VÀO ĐÂY...

oOo

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN

Ngày 22/4/2022 (22.3.ÂL Nhâm Dần):

Thời điểm anh xả bỏ báo thân, anh chị em Lam Viên GĐPT Gia Định phụ cận và gia đình hộ niệm vãng sanh tại gia đường anh, số 94/30A đường Lưu Chí Hiếu, quận Tân Phú, Sài Gòn.

13g30′ cùng ngày, anh chị em Ban Hướng Dẫn và các Đoàn Viên GĐPT Gia Định bắt đầu việc trần thiết linh đường tang lễ của anh tại Vãng Sanh Đường chùa Pháp Vân, số 16 đường Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, Sài Gòn.
Ngày 23/4/2022 (23.3.ÂL Nhâm Dần):

LỄ NHẬP QUAN

Rạng sáng ngày 23/4/2022, Ban Tổ Chức Tang Lễ, anh chị em Lam Viên GĐPT Gia Định cùng Tang gia Hiếu quyến đã tổ chức đưa thi hài anh từ gia đường về linh đường tại chùa Pháp Vân để tổ chức lễ nhập quan, thành phục, phủ kỳ GĐPT theo chương trình. Thượng Tọa đệ nhất sám chủ đã quang lâm chủ trì nghi lễ cùng Ban Kinh Sư và sự trợ niệm của Chư Tôn Đức Tăng Ni, anh chị em Lam Viên GĐPT hiện diện.

LỄ THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Anh Tâm Huy – Phan Đình Thăng thương kính của áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

Tuổi ấu thơ kết duyên Phật Pháp,
Tình lam Quảng Trị un đúc nguyện lành.
Trọn một đời vun xới mầm xanh,
Từ Triệu Phong đến Biên Hòa tình lam sáng tinh anh,
Về Gia Định, Đức Phương: Dũng – Hòa vui tinh tấn.

Dốc lòng phụng sự chăm vườn sen đất Chín Rồng qua những bão giông; chung lưng đấu cật giữ gìn truyền thống Gia Đình Phật Tử Việt Nam kết tình lam Thế Giới một vòng yêu thương.

Nguyện cho sen ngát cõi phàm,
Tháng ngày giữ nguyện hành kham nhẫn hòa.
Tám mươi năm cõi phù triều huyễn hóa,
Bảy mươi năm nơi tịnh địa tâm thành.
Giờ này Sen Trắng tinh anh
Tình Lam giữ trọn một trời nhớ thương.

Để tán dương công đức người Huynh Trưởng hữu công, tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam trân trọng cử hành lễ truy tán công hạnh và phủ kỳ hiệu Sen Trắng, kiến tạo thắng duyên để Chơn Linh thừa tư Tam Bảo lực và gia trì lực Tình Lam thế thế thường hành Bồ-tát đạo…

video clip lễ phủ kỳ Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

 

   

LỄ PHÚNG VIẾNG
của Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN
Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN

 

Ngày 24/4/2022 (24.3.ÂL Nhâm Dần):

LỄ VIẾNG
của Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Chư Tôn Đức Tăng Ni xuất thân là Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử.

LỄ PHÚNG VIẾNG 
của đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại; các Ban Hướng Dẫn tỉnh/thị/thành quốc nội Việt Nam và đại diện một số đơn vị GĐPT:


NGÀY 24/4/2022 – 24.3.ÂL. NHÂM DẦN

LỄ TRIỀU TỔ

Lễ Mông Sơn Thí Thực

Lễ Tưởng Niệm của GĐPTVN Công tác chuẩn bị trước giờ Di Quan của Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Ngày 25/4/2022 (25.3.ÂL Nhâm Dần):

Lễ Khiển Điện – Lễ Di Quan 

của Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN Tâm Huy – Phan Đình Thắng

– Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tang Lễ
– Nhóm PV – CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới
Ghi nhận trực tiếp tại tang đường.

5346 lượt xem