GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN BẬC LỰC LẦN THỨ XI

Ngày 11, 12 tháng 6 năm 2022

——— oOo ———

Sáng sớm ngày 11/6/2022, 76 Huynh Trưởng học viên bậc Lực tham dự kỳ giải trình luận văn lần thứ 11 trên toàn quốc đã hội tụ về Tổ đình Long Thọ, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai – ngôi già lam thân yêu đã che chở bảo bọc tổ chức GĐPT suốt bao năm tháng.

Sau một thời gian dài gặp chướng duyên do đại dịch COVID-19 hoành hành, hầu hết mọi Phật sự bị gián đoạn; nay các hoạt động của xã hội đang dần phục hồi, Phật sự của GĐPTVN khắp nơi trên thế giới cũng từng bước được khai thông. Nhằm tạo cơ duyên thù thắng cho Huynh Trưởng thăng tiến trên bước đường tu học, phụng sự đạo pháp và tổ chức, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã nhanh chóng tổ chức kỳ giải trình luận văn kết khóa cho Huynh Trưởng học viên bậc Lực đã hoàn tất chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng được trình bày sở học, sở hành của mình trong 5 năm tu học (của bậc Lực); đồng thời được tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều hơn nữa tư lương, kiến thức nội điển từ Chư Tôn Đức và các Huynh Trưởng thế hệ đi trước để mỗi Huynh Trưởng trưởng dưỡng tự thân, góp phần thăng tiến tổ chức.

Đúng 07g00, đạo tràng Lam Viên GĐPT hiện diện cung thỉnh Chư Tôn Đức chứng minh và cung đón đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Hội Đồng Giám Khảo cử hành nghi thức khai mạc.

Chư Tôn Đức chứng minh đạo sư và trong hội đồng xét duyệt – phản biện – thẩm tra giải trình gồm có:

– Hòa Thượng Thích Huệ Tâm, Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Trưởng Ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Đồng Nai.
– Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, Trụ trì chùa Long Thọ, Long Khánh, Đồng Nai.
– Thượng Tọa Thích Nhuận Thiền, Thành Viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
– Thượng Tọa Thích Trung Đạo, Thành Viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
– Thượng Tọa Thích Chơn Thức, Trưởng Ban An Sinh Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Quý anh chị đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chủ tọa, Hội Đồng Giám Khảo và Ban Tổ Chức gồm:

– Huynh Trưởng Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Phó Trưởng Ban Ngành Nữ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
– Huynh Trưởng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa, Thành viên Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
– Quý anh chị Ủy Viên và Phụ Tá phần hành liên hệ trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Hội Đồng Giám Khảo, Ban Tổ Chức, cùng quý anh chị Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT các tỉnh/thị/thành hiện diện tham dự.

Nương tựa Tam Bảo để tấn tu, phát huy sở học hầu phục vụ lý tưởng là tâm nguyện của mọi Đoàn Viên áo lam. Y nương Tam Bảo lực, sau một ngày dài các Huynh Trưởng học viên nỗ lực giải trình và Chư Tôn Đức cùng quý anh chị Huynh Trưởng các phần hành hữu quan lao nhọc, buổi lễ đã được viên thành, anh chị em Lam Viên GĐPT hiện diện hoan hỷ được tiếp nhận nguồn pháp lạc vô biên xuất sanh từ bản thể của Tăng-già.

Đặc biệt trong buổi chiều cùng ngày, toàn thể Lam Viên GĐPT mừng vui được cung đón Hòa Thượng Thích Minh Tâm trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ thân lâm sách tấn anh chị em và chứng minh cho lễ bế mạc, càng khiến tăng thêm nữa sự phấn chấn và cảm động cho toàn thể Lam Viên hiện diện vì tấm lòng chăm lo cho đàn con áo lam của chư vị tôn túc Cao tăng Thạc đức.

Lễ bế mạc kỳ giải trình vào hồi 19g00 trong niềm vui đạo tình, sự ấm áp lam tình lan tỏa từ Chư Tôn Giới Đức, từ quý anh chị trong Hội Đồng Giám Khảo, trong Ban Tổ Chức cho đến các Huynh Trưởng giải trình và cả những Huynh Trưởng, Đoàn Sinh áo lam sở tại Đồng Nai hộ trợ nhân lực phục vụ ngoại vi cho sự thành tựu của Phật sự quan trọng này./.

LỄ KHAI MẠC:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG NGÀY GIẢI TRÌNH:

LỄ BẾ MẠC & CHIA TAY:

Tin – Ảnh: Nhóm CTV Trang Nhà ghi nhận tại chỗ.

686 lượt xem