Một số hình ảnh
Tang lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Đồng Tâm
tân viên tịch
oOo

LỄ CUNG THỈNH BÁO THÂN NHẬP KIM QUAN
(Ngày 5/6/2022 – 7.5.ÂL Nhâm Dần)

LỄ KÍNH VIẾNG GIÁC LINH
CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỒNG TÂM
của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ –
Hội Đồng Giáo Giới
và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Lúc 11g30 hôm nay, 7/6/2022 – nhằm ngày 9.5.ÂL Nhâm Dần – Chư Tôn Thiền Đức trong Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ; Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN; Quý Huynh Trưởng đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn cùng Huynh Trưởng GĐPT các tỉnh/thị sở tại và phụ cận đã vân tập tại Giác Linh đường Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Đồng hạ Tâm – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Ân Sư GĐPTVN; Trưởng Ban Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT tỉnh Ninh Thuận; Viện chủ chùa Linh Sơn (Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) để dâng hương, tưởng niệm, thọ tang và kính viếng Giác Linh Người.

Trước đó, vào ngày hôm qua 6/6/2022 (8.5.ÂL Nhâm Dần), Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền – Thành viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN, trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện cũng từ Lâm Đồng ra đến Giác Linh đường dâng hương, tưởng niệm Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch.

LỄ TƯỞNG NIỆM
của Ban Hướng Dẫn và
Huynh Trưởng – Đoàn Sinh
Gia Đình Phật Tử tỉnh Ninh Thuận (sở tại)

Ngày 8/6/2022 (10.5.ÂL Nhâm Dần), Ban Hướng Dẫn và Huynh Trưởng đại diện các GĐPT sở tại tỉnh Ninh Thuận trực thuộc Ban Hướng Dẫn vân tập Linh đường cử hành Lễ Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Ân Sư:

LỄ CUNG THỈNH KIM QUAN THĂNG THƯỢNG GIÁ
NHẬP BẢO THÁP TẠI TỊNH ĐỊA LINH SƠN TỰ
(Ngày 10/6/2022 – 12.5.ÂL Nhâm Dần)

Nhóm PV Trang Nhà GĐPTVN

579 lượt xem