Bài thơ “Sen Tỏa Ngát Hương” do GĐPT Phước Duyên (Huế) kính dâng Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Lương Phương – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Viện chủ chùa Phước Duyên, Huế – trong lễ tưởng niệm tại tang lễ của Ân Sư. Phổ nhạc và thực hiện video tưởng niệm nhân Chung Thất Trai Tuần của Cố Hòa Thượng (ngày Rằm tháng Năm năm Nhâm Dần – 13/6/2022).

Thơ: Huynh Trưởng Nguyên Dung – Trương Viên.
Huynh Trưởng Tâm Vương – Đặng Minh Hiền phổ nhạc.
Huynh Trưởng Lệ Lưu – Đặng Viên Dung hòa âm.
Viên Dung & Kim Lành song ca.
oOo

SEN TỎA NGÁT HƯƠNG (version 1)

Link Youtube: https://youtu.be/a1Ud738zJ6c

SEN TỎA NGÁT HƯƠNG (version 2 – có chạy chữ)

Link Youtube: https://youtu.be/ad-dE9vU0Gc

426 lượt xem