NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Thành kính tiễn biệt Anh
Cố Huynh Trưởng Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải
Người Huynh Trưởng áo lam quý kính.

Gia Lai, chiều 13.7.2022.
Nguyên Dung TRƯƠNG VIÊN

913 lượt xem