Vào ngày 3 tháng 6 năm Nhâm Dần (1.7.2022), tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định, Tăng chúng bản tự cùng Môn đồ Pháp quyến đã thành kính cử hành lễ thường niên kỵ nhật Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất húy thượng Huyền hạ Quang.

Chư Tôn Đức đại diện Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đã thân lâm tham dự kỵ nhật. Tháp tùng Chư Tôn Đức là quý Huynh Trưởng đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT một số tỉnh/thị quy tập về dâng hương đảnh lễ tưởng niệm Giác Linh Đức Cố Tăng Thống.

oOo

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế Nguyên Thiều Tu Viện Khai Sơn Phương Trượng Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Đệ Tứ Tăng Thống Húy Thượng Như Hạ An Tự Giải Hòa Hiệu Huyền Quang Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh thùy từ chứng giám.

VÀI HÌNH ẢNH BẢO THÁP CỦA CỐ HÒA THƯỢNG:

Tin – Ảnh: Dathuc Tri Nguyen
CTV Trang Nhà tại Bình Định

1357 lượt xem