KHÁNH HÒA: NGÀNH NỮ BHD TỈNH KỶ NIỆM NGÀY HẠNH- CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NI. VÀ THĂM VIẾNG ANH CHỊ CAO NIÊN VÀ BỊNH.

Là người con Phật, với niềm tin vào Tam bảo  và lấy Giới Định Huệ làm hành trang cho cuộc sống. Noi gương đức hạnh và tình thương viên dung vô ngại của Bồ Tát Quan Thế Âm, mà Gia Đình Phật Tử chọn một trong những ngày vía của Ngài, làm ngày Hạnh cho Huynh trưởng – Đoàn sinh, thanh, thiếu ngành Nữ Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Ngày 19/6 năm nay, ngày Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhằm ngày 17/7/2022.  Lúc 7g30, tại Đại hùng Bữu Điện Chùa Kim Sơn Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lương ,Thành phố Nha Trang –Khánh Hòa. Dưới sự chứng minh của Ni trưởng Thích Nữ Diệu Phúc Ân sư của GĐPT tỉnh nhà và là Cố vấn Giáo hạnh hai đơn vị Kim Quang ( Đường Mê Linh Nha Trang) và Kim Sơn ( Vĩnh Lương), Chị huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Hoa Nguyễn Thị Khánh dù tuổi già sức yếu đường sá xa xôi, cùng quý anh chị trong Ban Thường Vụ cũng về tham dự. Ngoài ra có đông đủ đại diện các chị trong đoàn Cựu Huynh trưởng trong tỉnh nhà và quý chị Gia Trưởng, Liên Đoàn trưởng thay mặt 45 đơn vị về dự lễ. Sau phần lễ hành chánh, chị Chơn Lương Phó Trưởng Ban ngành nữ, thay mặt chị Trưởng ban đã lược qua ý nghĩa ngày Hạnh và  hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.
Sở dĩ chọn ngày này làm Kỷ niệm ngày Hạnh truyền thống của Ngành Nữ GĐPT Khánh Hòa là nhằm: Sách tấn Tu học chia sẻ trách nhiệm và nối kết tình Lam trong tinh thần Đại nguyện của Ngài. Để cho các nữ Đoàn sinh và Huynh trưởng tỉnh nhà  có dịp ngồi lại un đúc tinh thần, học tập theo các hạnh của đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là một vị Cổ Phật trong đời quá khứ với danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì hạnh nguyện đại bi muốn cứu độ chúng sanh và làm cho chúng sanh được an lạc nên Ngài không chứng quả Phật để an vui tự tại nơi cõi Niết Bàn, mà vẫn hiện thân Bồ tát, phóng quang khắp cõi Ta Bà, tầm thinh cứu khổ và tận độ chúng sanh.Đức Quán Thế Âm Bồ tát dùng tâm Từ Bi để cứu độ chúng sanh cho nên tôn tượng của Ngài thường được tạc hình phụ nữ, và chúng sanh thường cung kính gọi Ngài là Mẹ Hiền Quan Âm, vì tình thương của Ngài đối với chúng sanh chẳng khác tình thương trọn vẹn, xả kỷ, vị tha tuyệt đối của người mẹ đối với đàn con dại. Tay Ngài cầm cành dương để tiếp dẫn chúng sanh, cành dương tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, cũng như cây dương vẫn giữ vẹn màu xanh tươi mát trong tiết đông giá lạnh. Bình nước cam lồ rưới tắt phiền não, tịnh thuỷ ấy từng bước thể nhập nhân gian, vận chuyển bánh xe pháp bằng tấm lòng từ bi cứu độ. Chúng ta học hạnh lắng nghe của Ngài. Người có ngàn mắt  thấy rõ những sai lầm của chúng sanh để khắc phục và hóa giải. Chúng ta thấy rất rõ những gương tốt hạnh lành mà noi theo, học tập vâng làm. Người có ngàn tay để nâng đở những kẻ vấp ngã, để vỗ về những người thất bại, để xoa dịu những kẻ đang khổ đau. Với hạnh nguyện đó của Đức Quán Thế Âm,  Ngài đã thị hiện trong cõi Ta bà làm chỗ dựa tâm linh cho chúng sanh. Học theo hạnh nguyện đó là Ngành nữ Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa nói riêng, ngành nữ GĐPT Việt Nam nói chung, luôn làm người Phụ nữ Đức Hạnh vẹn toàn, là người con hiếu, là người vợ hiền, là người mẹ sẵn sàng hy sinh vì con cái và với ngoài đời sẽ là người Phụ nữ đảm đang có ích cho xã hội. Ni Trưởng chứng minh đã ban đạo từ tán thán việc làm của chị em ngành nữ tỉnh nhà nhất là công tác Từ thiện xã hội trong thời gian dịch bệnh vừa qua và chúc các chị em luôn luôn là những bông hoa làm đẹp cho Đời, làm tăng nét hương cho Đạo và nguyện cầu các chị em sáu thời an lành trong hào quang chư Phật. Và đã gởi cho chị em hiện diện một số sách để đem về làm tư liệu dạy học cho đoàn sinh địa phương mình.
Sau khi kết thúc lễ truyền thống lúc 9g 30 . Toàn thể đã qua dâng phẩm vật, tịnh tài cúng dường 42 chư Tôn đức Ni tại trường Trung cấp Phật học Ni, cũng nằm trong khu vực chùa Kim Sơn cách đó khoảng 500 m.  Được biết trước đó ngành nữ đã tổ chức thăm viếng tặng quà cho quý anh chị cao niên, các anh chị em GĐPT tỉnh nhà đang lâm trọng  bịnh, cũng như đến cúng dường cho chư Tôn đức Tăng đang an cư kiết hạ tại trường Trung cấp Phật học Tăng trên núi Vĩnh Lương Nha Trang.

Tâm Kim- Phước Minh ( BHD Khánh Hòa)

397 lượt xem