PHẦN 1: Lễ Thượng Kỳ các Phái Đoàn tham Dự Trại họp Bạn Huynh Trưởng Ngành Đồng La Hầu La

PHẦN 2: Lễ Khai Mạc: Trại họp Bạn Huynh Trưởng Ngành Đồng GĐPTVN La Hầu La

PHẦN 3: Hội Chợ Chia sẻ Kỹ Năng trại La Hầu La 

PHẦN 4: Đêm GaLa Văn Nghệ Trại Họp Bạn Huynh Trưởng Ngành Đồng Toàn Quốc La Hầu La

PHẦN 5: Các Cặp Uyên Ương Màu Lam Dễ Thương Trên Đất Trại La Hầu La

PHẦN 6: Các Hoạt Động Trên Đất Trại La Hầu la

Clip Một Lần Nữa Xin Tưởng Niệm Huynh Trưởng Cấp Dũng Thiện Pháp – Nguyễn Văn Phải Lần Chơi Với Áo Lam Lần Cuối Cùng Trong Sự Nghiệp Lam Của Anh

1859 lượt xem