HÌNH ẢNH TANG LỄ
Cố Đại Lão Hòa Thượng
Thượng THANH Hạ HUYỀN

– Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
– Nguyên Chánh Thư Ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
– Nguyên Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Viên tịch ngày 16 tháng 8 năm 2022
(nhằm ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần)
trụ thế 78 năm – 54 giới lạp.

 

oOo

(Toàn bộ hình ảnh tang lễ Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch sẽ được Trang Nhà liên tục cập nhật tại đây theo diễn tiến Tang lễ…)

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐẦU TIÊN
LỄ NHẬP KIM QUAN
LỄ BẠCH PHẬT KHAI KINH
LỄ THỌ TANG
(Ngày 19 tháng 7 Nhâm Dần – 16/8/2022)

MỘT VÀI HÌNH ẢNH
LỄ TƯỞNG NIỆM – LỄ THỌ TANG – PHÚNG VIẾNG GIÁC LINH
(Từ 17/8/2022 đến 20/8/2022)

LỄ CUNG THỈNH GIÁC LINH THAM YẾT PHẬT – TỔ
(Ngày 20/8/2022 – 23.7.ÂL Nhâm Dần)

LAM VIÊN GĐPT GIA ĐỊNH TRANG THIẾT PHẬT ĐÌNH & LINH XA
chuẩn bị cho sớm ngày mai (24.7.ÂL Nhâm Dần) Di Quan – Trà Tỳ

LỄ CUNG TỐNG KIM QUAN TRÀ TỲ
(06g00 ngày 21/8/2022 – 24.7.ÂL Nhâm Dần)

LỄ TRÀ TỲ
(08g00 ngày 21/8/2022 – 24.7.ÂL Nhâm Dần)

———=oOo=———

Nhóm PV-CTV Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới ghi nhận trực tiếp tại tang đường.

1884 lượt xem