Thực hiện đề án Phật sự của BHD GĐPT Gia Định trong năm 2022 đối với công tác Tu học – Huấn luyện dành cho Huynh trưởng các đơn vị trực thuộc. Theo đúng lịch trình sinh hoạt, Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp I A Dục – khóa 27 đã tổ chức lễ khai mạc vào Chủ nhật ngày 09.10.2022 vừa qua tại chùa Tập Thành.

365 lượt xem