TANG LỄ

Cố Huynh Trưởng cấp Dũng GĐPTVN
NGUYỄN HOÀNG PHỤNG
Pháp danh: ĐỨC QUẢNG

Pháp tự: Phước Châu

Ủy Viên Văn Nghệ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn.
Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn.
Nguyên Thành Viên Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

Xả báo thân lúc 08g25′ (GVN) ngày 19 tháng 10 năm 2022
(nhằm ngày 24 tháng 9 năm Nhâm Dần)
Hưởng thọ 65 tuổi.

———=oOo=———

oOo

Lễ nhập quan – Thành phục – Bạch Phật khai kinh

Lễ truy thăng cấp Dũng & Lễ phủ kỳ hiệu GĐPT

Lễ Tiến Linh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ PHÚNG VIẾNG

Hòa Thượng Thích Nguyên Lý và Chư Tăng chùa Từ Hiếu, Sài Gòn phúng viếng

Các phái đoàn – đơn vị phúng viếng

Lễ tưởng niệm của Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
và các đơn vị GĐPT thống thuộc Ban Hướng Dẫn sở tại

Ban Biên Tập và Cộng Tác Viên Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới phúng viếng

Lễ tưởng niệm tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Truy tán công hạnh

Thuyết pháp độ Linh – Truyền tam tụ tịnh giới

Anh chị em Lam Viên GĐPT tập bài hát tưởng niệm Anh

Lam Viên GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn
chuẩn bị xe di ảnh cho sáng sớm mai di quan Anh

 Đêm hát nhạc Đức Quảng
của Lam Viên GĐPT
tưởng niệm Anh trước ngày di quan – hỏa táng

Lễ di quan – Thu kỳ – Tiễn biệt

Nghi thức thu kỳ hiệu

Dây thân ái – Chia tay…

Lễ An Linh tại gia đường

Nhóm CTV Trang Nhà ghi nhận tại tang đường

———=oOo=———

1690 lượt xem