GĐPT Bình Thuận tổ chức trại họp bạn Ngành Thanh năm 2022

Ảnh: Sen Trắng Bình Thuận

 

351 lượt xem