Căn cứ đề án tu học bậc Lực năm 2022 đã được Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam thuận duyệt. Từ 7 giờ ngày 25.12.2022, Ban Điều hành bậc Lực Trung ương GĐPT Việt Nam đã đồng loạt triển khai kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022 tại 14 trung tâm thi trên toàn quốc. Tham dự gồm có 164 Huynh trưởng học viên bậc Lực từ khóa XXII đến khóa XXVI đang sinh hoạt tại BHD các tỉnh/thị.

Kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022 kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

Dưới đây là hình ảnh tại các Trung tâm thi:

Hội Đồng Thi tại BHD GĐPT Bình Thuận 


Hội Đồng Thi tại BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Hội Đồng Thi tại BHD GĐPT Biên Hòa

Hội Đồng Thi BHD GĐPT Gia Định

Hội Đồng Thi BHD GĐPT DakLak

Hội Đồng Thi BHD GĐPT Cam Ranh

Hội Đồng Thi BHD GĐPT Khánh Hòa

Hội Đồng Thi BHD GĐPT Ninh Thuận

Hội Đồng Thi BHD GĐPT Đồng Nai

Hội Đồng Thi Ban Điều Hợp Tây Nam Phần

Ban Biên Tập Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới tổng hợp

Đang tiếp tục cập nhật….

1762 lượt xem