Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng ĐỒNG hạ CHƠN tự THÔNG CHÁNH hiệu TRÍ VIÊN. Trú trì Chùa Phú Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Ân Sư GĐPT Việt Nam. Ân sư Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Quảng Nam 2.

Đã thuận thế vô thường thị tịch vào lúc 03h30 ngày 19 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Dần). Trụ thế 78 năm, 52 giới lạp.

Để tỏ lòng thành kính tri ân cố Trưởng lão Hòa thượng, Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN cử hành lễ kính viếng và thọ tang vào trưa ngày 22 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Dần). Tháp tùng Chư tôn đức có Đại diện Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam, Đại diện Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT Việt Nam; Đại diện các Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng, Quảng Nam 1, Quảng Nam 2, BĐD GĐPT Quảng Ngãi.

Cung nghinh giác linh Hòa thượng triệu Tổ, trở về chùa Phú Sơn.

Lễ kính viếng và thọ tang của Chư tôn đức Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN, Đại diện Lam viên GĐPT Việt Nam.

Chư tôn đức viếng Diệu Đạo của bổn tự, sái tịnh bảo tháp.

Cộng tác viên Trang Nhà tại Đà Nẵng thực hiện.

364 lượt xem