Để thăng tiến Tổ chức, truyền thừa sự nghiệp, tạo cơ hội cho HTr gánh vác trách nhiệm và hoàn thành sứ mạng trước Tổ chức. Ngày 30.12.2022 (nhằm ngày Vía Phật Thành đạo 08.12.Nhâm Dần), Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp Tập tại Vĩnh Minh tự viện – Đức Trọng – Lâm Đồng.

Buổi lễ được tổ chức vào thời khắc thiêng liêng: Lúc 4 giờ sáng (giờ sao mai mọc) ngày Vía Phật Thành đạo. Ba hồi chuông trống Bát nhã vang lên, trong chánh điện đạo trang Lam viên trang nghiêm thanh tịnh cung đón Thượng tọa đạo hiệu Thích Nguyên Hiền – Trú trì Vĩnh Minh tự viện, thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Lâm Đồng – cùng Chư tôn đức tăng quang lâm pháp tòa niêm hương bạch Phật, tụng Thủ Lăng Nghiêm.

HTr Nguyên Bảo Trần Nho – Trưởng ban Ban Hướng Dẫn, chủ tọa; cùng với sự hiện diện của các anh chị thành viên BHD, Ban Đại diện, UBQTHT, Chủ tịch Hội đồng HTr các cấp, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị, đồng gieo duyên tạo năng lượng cho HTr tân thăng.

Lễ thọ cấp Tập năm 2022 có 16 HTr được tân thăng. Tất cả các HTr vừa qua trại huấn luyện cấp I A Dục năm 2020, đang theo học bậc Định, hầu hết ở độ tuổi năng động, sẽ đóng góp nhiều cho việc giữ gìn và phát triển GĐPT tại Tỉnh nhà.

Trước đó, vào tối 29.12.2022, buổi gặp mặt tâm tình giữa các HTr được thọ cấp với các thành viên BHD, BĐD, UBQTHT, Chủ tịch Hội đồng các cấp, Gia trưởng, Liên đoàn trưởng của các đơn vị được tổ chức trước sân Vạn Phật điện. Tất cả 16 HTr trẻ đã chia sẻ những tâm tư suy nghĩ, đồng thời cũng nhận thấy trách nhiệm nặng hơn đối với Tổ chức sau khi thọ cấp và quyết tâm tinh tấn nỗ lực hơn nữa.

16 HTr tân thăng cấp Tập là niềm tin tưởng của Ban Hướng dẫn, của thế hệ anh chị đi trước. Tất cả sẽ cùng chung tay góp sức xây dựng Mái nhà Lam Lâm Đồng ngày càng thêm đẹp.

TIN – ẢNH: Văn phòng Ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng

942 lượt xem