TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN
NGUYÊN TỪ – NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG

(1934 – 2023)

Nguyên Ủy Viên Sách Tấn – Tu Học Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.
Nguyên Ủy Viên Giáo Dục Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.
Nguyên Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị.
Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa

——— oOo ———

THÂN THẾ:

Huynh Trưởng Nguyễn Đức Thương, sinh năm Giáp Tuất 1934 tại Vỹ Dạ, Phú Vang, Thừa Thiên. Anh là con thứ 2 trong gia đình có 8 anh chị em được song thân là Cụ ông Nguyễn Đức Huấn và Cụ bà Đinh Thị Em nuôi dạy trưởng thành.

Cho dù cuộc sống thời chiến tranh bao khó khăn nơi vùng quê nghèo, nhưng tinh thần dốc lòng học tập lập thân được cha mẹ un đúc, tự thân anh quyết chí vươn lên, nên năm 1956 anh đậu vào trường Sư Phạm – Huế; đến năm 1960 tốt nghiệp sau thời gian cần mẫn sách đèn. Từ đây, anh dấn thân trọn đời với sự nghiệp phấn trắng bảng đen, làm người thầy giáo mô phạm nơi trường Bồ Đề, trường Nguyễn Hoàng tại Quảng Trị từ năm 1961 – 1972 và hệ thống giáo dục tại Cam Ranh từ năm 1973 cho đến khi về hưu, anh đã tận tâm chỉ dạy cho nhiều thế hệ học trò trở thành những con người hữu dụng.

Năm 1966, anh kết hôn cùng chị Tâm Liên – Nguyễn Thị Hồng Phương, hạnh phúc gia đình anh chị trọn vẹn với tinh thần Phật hóa, nuôi dưỡng 5 người con (1 trai, 4 gái) trưởng thành, trong đó có người con gái xuất gia với Sư Ông Làng Mai là Sư Cô Thích Nữ Chân Hội Nghiêm, một người con gái là Huynh Trưởng cấp Tín GĐPTVN, tất cả đều là những Phật Tử thuần thành. Đến thế hệ các cháu, anh chị có người cháu ngoại xuất gia tu học tại Đạo Tràng Mai Thôn Quốc Tế là Sư Cô Thích Nữ Chân Trăng Vô Ưu. Tuổi về già anh chị vui vầy với sự chăm sóc của 5 người con, 1 con dâu, 3 con rể, 1 cháu nội, 6 cháu ngoại, đời sống tinh thần đầy ắp niềm hỷ lạc tại quê hương thứ hai của anh chị kể từ năm 1973 tại làng Quảng Đức, Cam Hiệp Nam, Cam Ranh.

NHÂN DUYÊN ĐẾN VỚI PHẬT PHÁP VÀ THỰC HÀNH LÝ TƯỞNG BỒ TÁT HẠNH:

Chiếc nôi Phật Giáo xứ Thần Kinh, cùng nề nếp gia đình huyết tộc đã trở thành nhân duyên đưa anh đến với Phật Pháp từ lúc tóc còn xanh, tiếng chuông chùa Ba La Mật thức tỉnh hồn trai quay về với chánh pháp, anh đã đảnh lễ cầu Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Như, hiệu Trí Thủ làm Thầy, phát nguyện thọ trì Tam quy – Ngũ giới, được ban pháp danh là Nguyên Từ.

Từ ngày ấy, cội nguồn yêu thương được khai phát, hạt giống Bồ-đề năm xưa được nẩy mầm trong suốt hành trình tu học, gắn bó cùng Áo Lam, là người đệ tử Tam Bảo phát nguyện trường trai mấy mươi năm tinh cần với nếp sống đạo thiểu dục tri túc.

Bằng chí nguyện Bồ-tát hạnh được các bậc Tôn Sư khai thị, anh đã phát nguyện thọ trì Tại Gia Bồ-tát giới tại Giới Đàn Quảng Hương Già Lam năm 2002, được Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn – Đàn Đầu Hòa Thượng ban pháp tự là Phước Mẫn.

Năm 2004, hội đủ duyên lành, tại Tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng, dưới sự chứng minh, truyền giới của Trưởng Lão Thiền Sư thượng Trừng hạ Quang, hiệu Nhất Hạnh, anh đã lập nguyện thọ giới Tiếp Hiện, gia nhập chúng chủ trì của dòng tu Tiếp Hiện, được ban pháp tự là Chân Thiện Đăng.

Bằng Bồ-tát giới, Bồ-tát hạnh, anh đã dấn thân phụng sự Tam Bảo, phụng sự chúng sinh qua sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Việt Nam (GĐPTVN) bằng tinh thần Bi-Trí-Dũng, nêu cao đức vô úy.

LAM NGHIỆP YÊU THƯƠNG – TÌNH LAM SỐNG TRỌN:

Anh Nguyên Từ là một trong những Lam Viên thuộc thế hệ đầu tiên của tổ chức GĐPTVN, từ trong chất liệu hồn nhiên đến với Phật Pháp của Đồng Ấu Phật Tử; hay những bài giáo lý gần gũi của Thanh Niên Phật Học Đức Dục; chất liệu yêu thương của Gia Dình Phật Hóa Phổ; và tinh thần Lam cao khiết của Gia Đình Phật Tử Việt Nam đã un đúc nên một Lam Viên Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương nhiệt thành trong Phật sự, dấn thân không nề lao nhọc; tuân kỷ luật, chịu huấn luyện; lấy sự nghiệp tu học, thọ huấn làm đời sống; lấy tinh thần hướng dẫn đàn em làm niềm vui. Từ đó, anh vững vàng trong từng hóa thành tu học, huấn luyện, thọ cấp… theo truyền thống của tổ chức GĐPTVN. Công đức và đạo hạnh của anh được tuyên dương, ghi nhận qua quyết định số 04/VHĐ/BCĐ/QĐ của Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tấn phong cấp Dũng cho anh năm 2004, PL.2548 (thâm niên được tính từ lễ Thành Đạo PL.2546).

Tại Thừa Thiên, chiếc nôi của tổ chức GĐPTVN, anh ghi dấu những tháng ngày sơ tâm cùng Gia Dình Phật Hóa Phổ Hướng Thiện; đến năm 1955 về chùa Ba La Mật góp phần thành lập Gia Đình Phật Tử Chân Tuệ (sau đổi tên thành Gia Đình Phật Tử Ba La Mật) và đảm nhận vai trò Liên Đoàn Phó. Tại cố đô, anh lập nguyện dìu đàn em, nhận vô tận đăng, dấn thân trên con đường Bồ-tát hạnh.

Những năm tháng lập nghiệp, lập thân nơi vùng đất Quảng Trị, anh đã gắn bó và góp phần vun xới vườn Lam nơi đây; trải qua nhiều phần hành, anh đều chu toàn nêu gương. Những năm tháng tang thương Pháp Nạn các năm 1963, 1966-1967, anh dấn thân xuống đường, bảo vệ lý tưởng, góp phần gìn giữ biểu tượng thiêng liêng đạo kỳ và tinh thần thống nhất của Phật Giáo Việt Nam. Hiểm nguy nào ngại, gian khó đâu sờn, thân mạng sá gì trước bạo quyền trấn áp, anh cùng Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử vùng đất Cổ Thành và cả nước chứng tỏ là trung thần, hiếu tử. Uy tín, đạo hạnh của anh được Lam Viên Quảng Trị tín nhiệm, công cử giữ chức vụ Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Trị cho đến khi anh vào định cư tại Cam Ranh năm 1973.

Theo chân đồng bào tránh chiến sự, cùng gia đình vào Cam Ranh, anh tiếp tục sự nghiệp Áo Lam. Anh là Sáng Lập Viên và là Gia Trưởng nhiều năm của GĐPT Quảng Đức. Từ năm 1977 đến năm 1994, anh giữ chức vụ Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh. Trong giai đoạn vô cùng khó khăn của sinh hoạt Áo Lam trên cả nước, tại Cam Ranh, anh cùng các Huynh Trưởng Nguyễn Trưng, Trần Ngọc Tư, Tôn Thất Phú, Đoàn Đình Long, Hồ Xuân Lộc… đã diệu dụng trong hành hoạt, tùy cơ ứng biến xây dựng các phương thức gìn giữ tổ chức phù hợp với hoàn cảnh, đặc biệt là nuôi lớn tình thương Áo Lam trong các Huynh Trưởng vững vàng; chăm sóc các Huynh Trưởng còn chao đảo; và quan tâm đến các em Đoàn Sinh qua mô hình “con em Phật Tử”.

Từ năm 1997 đến năm 1998, Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa và Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh hợp nhất lần đầu, anh được tín nhiệm trong vai trò Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa.

Tại Ban Hướng Dẫn Trung Ương, anh chính thức được công cử làm Quyền Ủy Viên rồi Ủy Viên Nghiên Huấn trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2012, và anh được Ban Hướng Dẫn Trung Ương mời giữ chức vụ Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng nhiệm kỳ 2012 – 2016. Với trọng nhiệm được tổ chức giao phó, anh đã cùng các cộng sự tích cực biến các đề án, chương trình tu học, huấn luyện của Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN được tu chỉnh tại Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc năm 1973 thành những bài giáo khoa căn bản, ấn hành thành các tập tài liệu để duy trì nề nếp tu học, huấn luyện của tổ chức.

Từ năm 2004 đến năm 2012, anh đảm nhận vai trò Ủy Viên Giáo Dục Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới.

Để duy trì pháp lý truyền thống của GĐPTVN, phát huy tinh thần “Vụ Trưởng tập thể”, Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN được kiến lập. Tại Đại Hội Huynh Trưởng Cấp Dũng nhiệm kỳ 2016 – 2020, anh được công cử giữ chức vụ Ủy Viên Sách Tấn Tu Học Ban Thường Trực Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN.

Nhớ về anh Nguyên Từ, hình ảnh người cư sĩ tại gia gương mẫu, hộ đạo, xây đời, mang chất liệu văn chương truyền tải giáo lý Phật-đà, truyền thống Dân Tộc qua các bài viết, những áng văn thơ trên tạp chí Liên Hoa, Sen Trắng mang bút hiệu Nguyên Từ; sau này được anh kết tập lại thành tác phẩm “Nước Mắt Chúng Sanh”.

Anh Thương – người nho nhã nhưng sức kiên trì thì đáng khâm phục, vượt mọi khó khăn để chu toàn trách nhiệm: từng bước chân thăm viếng tu học, huấn luyện các nơi, huấn từ vang khắp các Trại Trường nuôi lớn tâm chí đàn em, chu đáo dựng đề án, gánh vác Phật sự bậc Lực, trại Huyền Trang, trại Vạn Hạnh, trại Phú Lâu Na, un đúc tinh thần trại Lộc Uyển, trại A Dục khắp nơi trên toàn quốc và hải ngoại trong vai trò Huấn luyện viên, Trưởng khối Giảng Huấn, Trại phó, Trại trưởng.

Hình ảnh Huynh Trưởng Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương chu đáo trong từng văn kiện thuyết trình, hài hòa trong phát biểu, cương quyết trong lập trường, vững vàng trên ghế Chủ tọa các kỳ Đại Hội Huynh Trưởng toàn quốc, Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới, Hội thảo các chuyên ngành của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tổ chức.

Anh Thương của GĐPTVN với nụ cười hồn hậu, giòn tan, trao cho đàn em tinh thần dũng mãnh, vô úy. Khi đối mặt với khó nguy anh nhu nhuyến hành xử, giữ vững lập trường, tùy duyên bất biến.

Anh Thương – người mang dưỡng chất Tình Lam qua từng đề tài tu học, huấn luyện mà trao truyền cho các thế hệ đàn em với gương hạnh “Sống Trọn Đời Lam”.

NHỮNG NGÀY THÁNG CUỐI ĐỜI:

Từ năm 2016, anh tịnh trú tại tư gia, nhiếp niệm công phu, tham thiền với công án sanh tử thường nhiên. Anh mỉm nụ thiền khi Lam Viên gần xa về thăm viếng, vài câu hỏi Phật sự; ít lời sách tấn đàn em; thăm hết đồng sự gần xa; chan hòa tình Lam trong tim người Huynh Trưởng lão niên vẫn dõi mắt từng ngày theo Phật sự.

Những ngày cuối năm Nhâm Dần, huyễn thân anh theo thời gian suy giảm, sau 4 ngày nhập viện, anh được về nhà trong hơi ấm của gia đình huyết thống và gia đình tâm linh hộ niệm, anh an nhiên xả báo thân lúc 11 giờ 40 phút ngày mùng Bốn tháng Giêng năm Quý Mão (nhằm ngày 25 tháng 1 năm 2023), hưởng đại thọ 90 tuổi.

Khép lại một chặng đường quý báu khi anh được đi trên lộ trình Bồ-tát hạnh, bằng chí nguyện “ngũ trược ác thế thệ tiên nhập” mà anh từng phát lập, tổ chức Áo Lam sẽ tiếp tục đón anh trở lại trong Bồ-đề quyến thuộc…

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT.

———=oOo=———

HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPT VIỆT NAM
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM
Kính soạn.

1429 lượt xem