Thực hiện đề án Phật sự năm 2023, với mục đích cúng dường Huý nhật Cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám đồng thời cũng là Lễ Hiệp kỵ do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức, BHD GĐPT Gia Định đã kiến lập Giới trường tu tập Bát Quan Trai giới kỳ 01/2023 tại chùa Diệu Giác, 177 Trần Não, Bình An, TP Thủ Đức.
Khoá tu đã được chứng minh của Ni trưởng Viện chủ, sự quang lâm truyền giới của Ni sư Tri sự cùng Ni chúng tại chùa Diệu Giác. Đại diện cho các Giới tử, Huynh trưởng Nguyên Hùng tác bạch thỉnh Ni sư Giới sư truyền trao Bát Quan Trai giới cho các Giới tử thuộc BHD GĐPT Gia Định. Ni sư Tri sự chùa Diệu Giác sau khi truyền Giới đã có lời động viên, tán thán cũng như bày tỏ sự hoan hỷ đối với Phật sự tu tập Bát Quan Trai giới của các Giới tử Huynh trưởng.
Trong buổi sáng cùng ngày, Giới trường trang nghiêm cung đón Thượng toạ Thích Pháp Thuỷ – Trú xứ Quảng Hương Già-lam đăng lâm Pháp toà hướng dẫn cho đại chúng thời Pháp thoại với chủ đề: “Tứ Tất-đàn ứng dụng trong việc tu học và sinh hoạt”. Thượng toạ Giáo thọ đã chia sẻ và minh định các khái niệm về:
– Nguyên lý huân tập trong Phật giáo
– 5 cái biết trong Phật giáo
– Tứ Tất-đàn ứng dụng trong việc tu học và sinh hoạt.
Thời Pháp đã đem lại nhiều kiến thức bổ ích cũng như những phút giây an lạc, đồng thời để lại trong mỗi Giới tử định hướng cho việc tu tập và thực hành giáo lý Phật Đà trong đời sống thường nhật.
Buổi trưa và buổi chiều cùng ngày, đại chúng thực hiện các nghi thức Thiền môn thực tập đời sống cận trụ như: nghi thức quá đường, kinh hành, toạ thiền, trì kinh Phổ Môn,…
Kết thúc Phật sự là phiên họp Hội đồng Huynh trưởng các Cấp nhằm định hướng cũng như triển khai các công tác Phật sự liên quan đến từng Huynh trưởng trong các Hội đồng.
___________
Tin: Tuệ Quý
Ảnh: Quảng Từ, Tuệ Quý

241 lượt xem