Thực hiện đề án sinh hoạt năm 2023, nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của đoàn sinh ngành Thanh, hàng năm ngoài 2 kỳ tu Bát quan trai dành cho toàn thể huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh thì Ủy viên Nam – Nữ Phật tử tổ chức thêm 1 kỳ tu dành riêng cho đoàn sinh ngành Thanh (đa số là các anh chị lớn tuổi).

Từ 7 giờ sáng ngày 14.05.2023, các anh chị từ đoàn Thanh của các đơn vị thuộc khu vực Đà Lạt, Đức Trọng – Lâm Hà vân tập về chùa Pháp Hoa – Đà Lạt.

Đúng 8 giờ, 102 giới tử trang nghiêm cung đón Ni sư trú trì quang lâm truyền giới. Ni sư hoan hỷ tán thán tinh thần tu học của đoàn sinh nam – nữ Phật tử. Tiếp theo, giới trường cung đón Thượng tọa Thích Minh Trí, Thầy giảng về Tứ thánh đế. Với các anh chị lớn tuổi, lời Thầy giảng rõ, phân tích dẫn chứng cụ thể trong đời sống. Cả giới trường chăm chú lắng nghe. Buổi học pháp vui và quá thiết thực.

Sau giờ chỉ tịnh, toàn thể giới tử được Ni sư hướng dẫn tụng kinh Dược Sư và làm lễ xả giới lúc 15h30 cùng ngày.

                                                                       VP. BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG

267 lượt xem