HÌNH ẢNH TANG LỄ

LỄ NHẬP QUAN – THÀNH PHỤC

LỄ PHỦ KỲ HIỆU SEN TRẮNG

CHƯ TÔN ĐỨC ÂN SƯ CỦA GĐPT NINH THUẬN VIẾNG TANG

LAM VIÊN GĐPT NINH THUẬN KÍNH VIẾNG

CHƯ TÔN ĐỨC HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ, HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPTVN; HĐHTr CẤP DŨNG, BHD TRUNG ƯƠNG GĐPTVN, BHD CÁC TỈNH THỊ, viếng tang, tưởng niệm.

ĐÊM TƯỞNG NGUYỆN ANH NGUYÊN CÔNG

LỄ DI QUAN – THU KỲ – TIỄN BIỆT

Truyền Thông BHD.GĐPT Ninh Thuận tác nghiệp tại linh đường

1046 lượt xem