Vào ngày 29 tháng 5 âm lịch năm Quý Mão (nhằm ngày 16/7/2023), tại Vĩnh Minh Tự Viện, Đức Trọng, Lâm Đồng, Hiếu quyến Cố Huynh Trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Thượng Tọa viện chủ Vĩnh Minh Tự Viện cùng Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam kiến lập đàn tràng Chung thất Trai tuần cho Chơn linh người Anh Cả của tổ chức GĐPTVN trên toàn thế giới dưới sự chứng minh của Chư tôn Giáo phẩm Tăng-già cùng đông đảo đại diện các Ban Hướng Dẫn và Lam Viên GĐPT các tỉnh/thị/thành vân tập về hành lễ và tham dự.

Trước khi truyền tải bản tin chính thức, Trang Nhà chúng tôi xin kính chuyển tải nhanh dưới đây một số hình ảnh buổi lễ Chung thất Trai tuần vừa được tổ chức thanh tịnh, trang nghiêm như pháp từ Cao Nguyên Lâm Viên Việt Nam do anh chị em Phóng viên, Cộng tác viên ghi nhận được để kịp thời đáp ứng mong đợi của anh chị em Áo Lam khắp nơi…

 Video clip
Chung thất Trai tuần Chơn Linh Cố Huynh Trưởng
Vụ Trưởng GĐPT Vụ Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới

5884 lượt xem