LỄ KỲ SIÊU LỤC THẤT TRAI TUẦN
CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GĐPTVN NGUYÊN TÍN – NGUYỄN CHÂU và NGUYÊN CÔNG – LƯƠNG HOÀNG ĐẾ

Ngày 9/7/2023 (tức ngày 22/5/Quý Mão), tại chùa Phước Duyên – thành phố Huế. Dưới sự chứng minh của Hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa, thành viên Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Tổng thư ký Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN; Hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Nguyên, cùng Chư tôn đức tăng chùa Phước Duyên; Hội đồng HTr cấp Dũng GĐPTVN, BHD Trung ương GĐPTVN; BHD và Lam viên các GĐPT Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quảng Nam; cùng tang gia hiếu quyến thiết lễ kỳ siêu Lục thất trai tuần, cúng dường Quá đường cầu nguyện chơn linh nhị vị Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyên Tín Nguyễn Châu và Nguyên Công Lương Hoàng Đế siêu sanh về cõi tịnh.

Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới
Tin – ảnh của 
Cộng Tác Viên tại Thừa Thiên.

1178 lượt xem