Pháp Hội Thù Ân III

Chương trình Pháp Hội Thù Ân lần thứ 3

Cung an Chức sự Pháp Hội Thù Ân III

Hướng lòng tưởng nguyện về PHÁP HỘI THÙ ÂN III – GĐPTVN Trên Thế Giới

MUÔN PHƯƠNG MỘT LÒNG HƯỚNG VỀ PHÁP HỘI THÙ ÂN GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI LẦN THỨ 3 oOo Nhạc phẩm trong video clip: TƯỞNG NIỆM Nhạc & lời: Bửu Ấn….

Spiritual Letter – Re: Organising the Dharma Assembly of Gratitude 3 by the Vietnamese Buddhist Youth Association World-Wide (Tâm thư v/v Kiến lập Pháp Hội Thù Ân III)

NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA We respectfully prostrate ourselves to: – The Venerable Elders of the Sangha Council of the Supreme Patriarchate, the Sangha Council, the Education – Sila Council of the…

Các tin khác

Favorable Conditions for the Establishment of Dharma Assembly of Gratitude III – Duyên khởi kiến lập Pháp Hội Thù Ân III

FAVORABLE CONDITIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF DHARMA ASSEMBLY OF GRATITUDE III Time: From January 12 to 14, 2024 (ie. December 2 to 4, Year of the Cat) Location: PHAT AN…

Hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN (III) – PL.2567 – Năm Quý Mão – DL.2024

PHÁP HỘI THÙ ÂN lần thứ III Thời gian: Từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024 (tức ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng Chạp năm…