Các tin khác

Múa Lân – GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico

Chùa Vạn Hạnh, thành phố Albuquerque, New Mexico Lân trong chánh điện Lân ngoài đường phố Trước các cửa tiệm Lân tại nhà thờ Lân trên sân khấu

Tất Niên – GĐPT Linh Mụ

GĐPT Linh Mụ, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia mừng tất niên

Quà Từ Thiện – BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

Đại Diện BHD GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ, GĐPT Liên Hoa và GĐPT Minh Tâm, tiểu bang Texas. Htr Trí Tri Triệu Quang Tâm, Phó Trưởng Ban Truyền Thống…

Xuân Và Tuổi Trẻ – GĐPT Chánh Tâm

GĐPT Chánh Tâm, thành phố Hayward, California tổ chức tiệc chay gây quỹ "Xuân Và Tuổi Trẻ" Lễ phát nguyện Đoàn sinh mới

GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas

GĐPT Minh Tâm Austin, Texas tham gia văn nghệ Hội Chợ Tết do Cộng Đồng NVQG Austin tổ chức Sinh hoạt hằng tuần BHT: Chị Kim, Trang, Tammi, Anh Cảnh