Hình ảnh

ĐỆ NHỊ THẬP NHẤT CHU NIÊN – GĐPT ĐỨC HẢI

Trại Hè Đà Lạt – GĐPT Chánh Giác

Lễ Công nhận Chính thức GĐPT Long Hòa (BHD.GĐPT Ninh Thuận)

         Nhằm truyền thừa công việc đào tạo giáo dục thế hệ trẻ thanh thiếu niên tu học theo giáo lý Phật Đà, Đại Đức Trụ trì Chùa Phú Vĩnh…

Trại Hè Thiện Thệ – GĐPT Chánh Thọ & Chánh Định

TRẠI HÈ THIỆN THỆ 2016 GĐPT CHÁNH THỌ @ CHÁNH ĐỊNH NGÀY 16.07 -17.07.2016 LAGI BÌNH THUẬN … THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU…

Các tin khác

Trại Hè Đại Dương – GĐPT Chánh Tâm

GĐPT Chánh Tâm, Hayward, California

GĐPT Khánh Trà (Bình Thuận) lễ lên ngành Thiếu cho ĐS Oanh Vũ

Thực hiện theo cuộc họp của Ban Huynh Trưởng, GĐPT Khánh Trà đã làm Lễ lên đoàn cho một em Oanh Vũ Nữ. Trước khi em lên đoàn Thiếu nữ…

Sinh Hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa HK (4)

Trại Hè Tình Lam, GĐPT Vạn Hạnh, Albuquerque, New Mexico 1) Tham dự Trại Chu Niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas Lễ Hằng Thuận hai Huynh…

Sinh Hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa HK (3)

Trại Hè Tu Học Tuổi Trẻ, GĐPT Liên Hoa, San Antonio, Texas 1) Tham dự Trại Chu Niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas Lễ Hằng Thuận…

Sinh Hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa HK (2)

Trại Lý Thái Tổ, GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas 1) Tham dự Trại Chu Niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas Lễ Hằng Thuận hai Huynh Trưởng…

Sinh Hoạt GĐPT Miền Khánh Hòa HK (1)

Trại Tâm Đức Hạnh, Chu niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas 1) Tham dự Trại Chu Niên 20, Đoàn Phật Tử Hương Đạo, Fort Worth, Texas…

Lễ Tiễn Biệt HTr Đồng Đào – BHD Gia Định

Lễ Tiễn Biệt:  Huynh Trưởng: Trần Thị Thúy Hồng – Pháp Danh: Đồng Đào – Pháp Tự : Phước Như Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Châu 19h00 Ngày…

Lễ Tưởng Niệm HTr Cấp Tấn – PD Đồng Đào – BHD Gia Định

Lễ Tưởng Niệm Huynh Trưởng: Trần Thị Thúy Hồng – Pháp Danh: Đồng Đào – Pháp Tự : Phước Như Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Châu 19h00 Ngày…

Thích Nữ Nguyên Hồng Thành kính phân ưu

Xin thành kính Phân Ưu cùng HTr NGUYÊN HẠNH Phạm Phước Hùng, P.TTK/BHD/TG, Thủ Quỹ BHD/TƯ QN và Tang Quyến trước sự mất mát đột ngột và lớn lao nầy….