Hình ảnh

Chu Niên 17 – GĐPT Vạn Hạnh, New Mexico

Đại Lễ Vu Lan – GĐPT Phổ Đà, Tennessee

Vu Lan Báo Hiếu – GĐPT Ngọc Nhiên, Garland, TX

Tác bạch thỉnh sư Cung nghinh Quang lâm Lễ chính thức Dâng hoa Bông hồng cài áo Cúng dường tứ sự Bông hồng tặng cha Bông hồng dâng mẹ

Vu Lan Báo Hiếu – GĐPT Liễu Quán, Seattle, WA