Hình ảnh

Lạc Quyên Cứu Trợ - GĐPT Từ Đàm thumbnail

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Từ Đàm

Sau những giờ múa Lân, các em Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung Múa Lân khai trương tiệm vàng…

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Từ Đàm

Sau những giờ múa Lân, các em Đoàn Lân GĐPT Từ Đàm xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung Múa Lân khai trương tiệm vàng…

Hội Chợ Thiếu Nhi – GĐPT Huyền Quang, Úc Đại Lợi

GĐPT Huyền Quang, Bankstown, Úc Đại Lợi tham gia ngày Children Festival bằng các hoạt động, múa lân, ca vũ, và gian hàng thức ăn chay vào ngày Thứ Bảy 29/10/16 tại…

Hội Chợ Thiếu Nhi - GĐPT Huyền Quang, Úc Đại Lợi thumbnail
Hội Chợ Thiếu Nhi – GĐPT Huyền Quang, Úc Đại Lợi

GĐPT Huyền Quang, Bankstown, Úc Đại Lợi tham gia ngày Children Festival bằng các hoạt động, múa lân, ca vũ, và gian hàng thức ăn chay vào ngày Thứ Bảy 29/10/16 tại…

Các tin khác

Lạc Quyên Cứu Trợ - GĐPT Vạn Hạnh, Toronto, Canada thumbnail
Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Vạn Hạnh, Toronto, Canada

  Hưởng ứng lời kêu gọi của các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Thế Giới, Hải Ngoại và Canada. GĐPT Vạn Hạnh Toronto, Miền Đông Canada ngày Chủ Nhật 6/11/2016 xuống đường…

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Vạn Hạnh, Toronto, Canada

  Hưởng ứng lời kêu gọi của các Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/Thế Giới, Hải Ngoại và Canada. GĐPT Vạn Hạnh Toronto, Miền Đông Canada ngày Chủ Nhật 6/11/2016 xuống đường…

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

Các đơn vị GĐPT thuộc GĐPT Miền Thiện Hoa xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn lụt miền Trung, Việt Nam GĐPT Linh Sơn, Detroit, Michigann Đoàn TNAH Quảng Trị,…

Lạc Quyên Cứu Trợ - GĐPT Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ thumbnail
Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Miền Thiện Hoa, Hoa Kỳ

Các đơn vị GĐPT thuộc GĐPT Miền Thiện Hoa xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn lụt miền Trung, Việt Nam GĐPT Linh Sơn, Detroit, Michigann Đoàn TNAH Quảng Trị,…

Ban Truyền Thông Trang Nhà Họp Mặt Chia Tay

    Ban Điều Hành, Kỹ Thuật Viên, Đặc Phái Viên… Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới và Ban Truyền Thông Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới IV họp mặt chia…

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Miền Khánh Hòa, Hoa Kỳ

Các đơn vị GĐPT thuộc BHD GĐPT Miền Khánh Hòa đã xuống đường lạc quyên cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Trung trong liên tiếp những tuần qua tại…

Lạc Quyên Cứu Trợ – GĐPT Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí Phó Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Hoa Kỳ cùng GĐPT Miền Quảng Đức cầu nguyện tại Trung Tâm Thương Mãi Phước Lộc Thọ, Santa Ana, California…

Ủng Hộ Bão Lụt Miền Trung

Liên Hữu Tịnh Độ và GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas ủng hộ Bão Lụt Miền Trung

Ngày Truyền Thống GĐPTVN Tại Hoa Kỳ

Các đơn vị GĐPT Liên Hoa, Liễu Quán 1, Liễu Quán 2, Dược Sư, Vạn Hạnh, Minh Quang… tại Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ (Oregon, Washington State) không phân biệt…

Ngày Thể Thao 2016 – Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ

Ngày Thể Thao Miền Quảng Đức, Hoa Kỳ với sự tham dự của các đơn vị: Hoa Nghiêm, Chánh Kiến, Chánh Pháp, Liên Hoa, Huệ Quang, Chánh Trí, Bồ Đề….