Liên Hữu Tịnh Độ và GĐPT Minh Tâm, Austin, Texas ủng hộ Bão Lụt Miền Trung

351 lượt xem