TINH THẦN HUYỀN TRANG

Bài giảng của Thượng Tọa Thích Nhuận Châu cho Trại Sinh Trại HLHT Huyền Trang VI/T.Ư
tại chùa Long Thọ, thị xã Long Khánh, Đồng Nai – Tháng 6, 2017

 

Kéo thanh trượt bên phải văn bản để xem tiếp hoặc rê chuột để hiển thị nút pop out rồi click vào nút ký hiệu “hiện cửa sổ nhỏ mới” (pop out) ở GÓC PHẢI TRÊN VĂN BẢN nếu muốn đọc với chế độ chuẩn (mở rộng cửa sổ trên màn hình).

890 lượt xem