BHD GĐPT Đà nẵng hỗ  trợ kịp thời đồng bào Huyện Nông Sơn 5 thôn đầu nguồn sông Thu bồn 4 ngày không có điện nước. Nước dâng cao vẫn còn các xã đồng bào chưa lội nước ra được. Ban Hướng Dẫn GĐPT Đà Nẵng  và chị em mạnh thường quân các chợ cùng một số phật tử đã ủng hộ cho chuyến đi này gồm 250 phần quà mì tôm ,sữa ngũ cốc chăn màn và các nhu yếu phẩm.

 

953 lượt xem