Gia Đình Phật Tử vùng Dallas, Texas tham dự Lễ Tưởng Niệm Thất Trai Tuần Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh, Ân sư Gia Đình Phật Tử Việt Nam do Chùa Đại Bi tại thành phố Plano, Texas tổ chức vào ngày 13/01/2018.

Vòng hoa tưởng niệm

Kính lạy Giác Linh Thầy

Chánh điện Chùa Đại Bi 

ĐĐ Thích Pháp Lạc và môn đồ pháp quyến

Dẫn chương trình

TT Thích Giải Ngộ trụ trì Chùa Đại Bi Cung Tuyên Tiểu Sử Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

Niêm hương bạch Phật, đảnh lễ giác linh

Dâng cúng Trầm Trà, Dâng nến cầu nguyện

Dâng nến cầu nguyện

Đại diện GĐPT Đọc lời cảm niệm

Đại diện các GĐPT Pháp Quang, Grand Prairie; Từ Vân, Arlington; Ngọc Nhiên, Garland.

HT Thích Nguyên Hạnh ban đạo từ

Chụp hình lưu niệm

Chị Thuý (Từ Vân), c Diệp (Ngọc Nhiên), a Đoàn Cường (Ngọc Nhiên), a Trung (Pháp Quang), a La H Cường (Pháp Quang), ĐĐ Thích Pháp Lạc, a Đinh Cường (Ngọc Nhiên), anh Hồ Cường (Đại Diện BHD KH), c Mỹ (Ngọc Nhiên), a Lĩnh (Từ Vân).

4282 lượt xem