TƯỞNG NIỆM MỘT NGÀN NĂM NGÀY MẤT CỦA QUỐC SƯ VẠN HẠNH.


Là Thiền sư, dấn thân không hề lưu tích, tất cả chỉ vì sự nghiệp độ sanh. Tiếp theo Khuông Việt Đại sư đã đạo diễn việc Thái Hậu Dương Văn Nga trao Hoàng Bào Gươm Báo cho Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn lên ngôi cửu ngũ vổ an nội chính, ổn định quân tình để chống lại quân xâm lược phương bắc và đã chiến thắng quân Tống năm 981 một cách vẻ vang, tất cả không ngoài sự tham mưu của ngài Khuông Việt.
Chỉ trong 65 năm (từ năm 944 Ngô Quyền mất đến năm 1009 nhà tiền Lê cáo chung. Đất nước ta đã kinh qua 10 ông vua Ngô Quyền – Dương Tam Kha – Ngô Xương Ngập – Ngô Xương Văn – Ngô Xương Xí – Đinh Bộ Lĩnh – Đinh Liễn – Đinh Toàn – Lê Thái Tổ – Lê Trung Tông – Lê Ngọa Triều.) Rõ ràng qua một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, chúng ta chưa có kinh nghiệm về lãnh đạo và điều hành đất nước. Trăn trở về điều này bậc khai quốc công thần Thiền Sư VẠN HẠNH đã đầu tư xây dựng con người, Chương Trình và kế hoạch điều hành quốc gia và phát triển đất nước đã thu đạt được thành quả kinh qua mười đời vua trong thời gian 216 năm, ngoài sự mong đợi.
Với tinh thần tùy thuận chúng sanh và tùy pháp hành, đúng vào lúc Lê Long Đĩnh tỏ ra quá bạo ác thiền sư đã tạo đủ duyên lành để dân chúng quan binh và triều đình thấy rõ phẩm chất tài năng và đạo đức của bậc quân vương phát tiết ra từ tư chất con người hào kiệt của Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn. Vì thế khi Lê Long Đĩnh băng hà, các con còn quá nhỏ, các quan đại thần và nội cung đồng thống nhất cung nghinh Lý Công Uẩn lên ngôi thay đổi một triều đại mà không hề tốn xương máu. Sự sáng suốt của Lý Công Uẩn và sự vững mạnh đoàn kết của triều Lý chứng tỏ sự đoàn kết độc lập tự do và dân chủ của dân tộc ta là TƯ TƯỞNG TIẾN PHONG CỨU NGUY DÂN TỘC qua thời vận khó khăn.
Khuông Việt Tăng Thống, hay quốc sư Vạn Hạnh, những con người, hộ pháp hộ quốc nhân vương. Triều nội đều có xây chùa, nhà vua có tham vấn điều chi thông báo, quý ngài sẽ vào và vua phải đến đây cầu kiến vì luật Phật Tỳ kheo bất bái quân vương.
Lịch sử sau này còn nhiều lần để chứng minh điều này và không hề có đầu óc công thần vì đó chỉ là thượng báo tứ trọng ân chứ không phải mục đích cứu cánh của quý ngài hay của Phật tử chúng ta. Nói theo ngôn ngữ thời đại mới chỉ có kẻ dẫy chết mới cô lập Phật Giáo vì họ đang mờ mịt không còn nơi nương tựa, không thấy rõ con đường dẫn đến tương lai. Thanh Thiếu Niên phải thấy rõ nghiên cứu kỹ vấn đề này. Phải thấy cho rõ và thấu suốt phương châm:”PHẬT GIÁO PHẢI LÀM GÌ ĐỂ CỨU NGUY DÂN TỘC KHI ĐẤT NƯỚC VÀ SƠN HÀ NGUY BIẾN.
Pháp hội chỉ nói những nét chấm phá trong sử Việt để tuổi trẻ đừng bao giờ quên” VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI” mà tiền nhân bao đời hy sinh và để lại cho chúng ta.

Thị Nguyên

1268 lượt xem