Tu Học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT VN tổ chức tại TV Tuệ Quang

Đề Tài: Kinh Thắng Man – Kỳ 1

Giảng sư: HT Thích Thái Hòa

Còn tiếp Kỳ 2 

1013 lượt xem