CÁO PHÓ
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Trong Niềm Thương Tiếc Thành Kính Báo Tin
Chồng/ Cha/ Em của chúng con/ chúng tôi
Phật Tử Chúc Hòa Phan Hồng Chương
(Huynh Trưởng Cấp Tấn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi)

Đã An Nhiên Xả Bỏ Thân Tứ Đại Tại Tư Gia – Sydney
Lúc 11 giờ14 phút ngày 06/01/2019 tức Mồng 1 Tháng Chạp Năm Mậu Tuất Huởng Dương 58 tuổi.

Linh cữu sẽ được quàn tại: Ausia Funeral Services 120 Fairfield Street – Fairfield – NSW – 2165

Tang lễ sẽ được cử hành như sau:

Lễ Nhập Liệm: 10:00am Thứ Ba, 8/01/2019
Lễ Truy Niệm: 4:00pm-6:00pm Thứ Ba, 08/01/2019
Thăm Viếng: 6:00pm-8:00pm Thứ Ba, 08/01/2019
Lễ Di Quan: 10.30am Thứ Tư, 09/01/2019
Lễ Hoả Táng: 12:15pm Thứ Tư, 09/01/2019

Địa Điểm: Rookwood Memorial Gardens,
Memorial Ave, Rookwood NSW 2141 (East Chapel)

Tang Gia Đồng Khấp Báo Hiền Thê: Nguyên Đề Phan (Võ) Thị Kim Oanh Các con: Chúc Bổn Phan Bảo-Ân, Chúc Bân Phan Bảo-Trân, Chúc Quý Phan Bảo-Uyên Các Anh Chị: Phan Giao, Phan Quốc Bảo và gia đình, Phan Bội Chân và gia đình, Phan Đông Bích và gia đình, Phan Quang Cầu, Phan Quốc Tuyên và gia đình, Phan Thị Đức Dung và gia đình, Phan Quốc Lâm và gia đình, Phan Quốc Lân.

Tang gia xin miễn nhận phúng điếu dưới mọi hình thức (tài vật hay vòng hoa) Thay vì phúng điếu, quý vị có thể hiến tặng tịnh tài cho Concord Centre for Palliative Care (xin xem mẫu đơn đính kèm – all gifts $2 and over are tax deductible) Kính xin hồi hướng tất cả công đức đến gia đình quý vị và người quá vãng.

1028 lượt xem