THÔNG TƯ

TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI ÚC ĐAI LỢI

Trích yếu: V/v Tổ chức lễ truy niệm Huynh Trưởng Cấp Tấn Chúc Hòa  Phan Hồng Chương.

Kính gởi:

• Ban Đại Diện các Miền: Tịnh Khiết, Tâm Minh, Thiện Minh.
• Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình Phật Tử tại Úc Đại Lợi.
• Huynh Trưởng và Đoàn viên các Cấp đang sinh hoạt tại Úc Đại Lợi.

Kính thưa Quý Ban, Quý Huynh Trưởng. Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi vừa nhận được hung tin:

Huynh Trưởng Cấp TẤN GĐPTVN tại Úc Đại Lợi CHÚC HÒA Phan Hồng Chương Đã xả báo Ta-bà tại tư gia, Sydney Vào lúc 11:14 sáng, ngày 06.01.2019 Hưởng dương 58 tuổi

Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi vừa mất đi một Huynh trưởng cốt cán của tổ chức. Để tỏ lòng thương tiếc đối với một Huynh Trưởng hữu công, đã góp phần công đức to lớn trong việc xây dựng và phát triển tổ chức GĐPTVN tại UĐL. Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại UĐL gởi Thông Tư này đến các Cấp, đề nghị khẩn thực hiện các công tác sau đây:

• Ban Đại Diện Miền Tịnh Khiết trực tiếp hỗ trợ Ban Hướng Dẫn GĐPTVN/UĐL trong công việc lo tang lễ, và tổ chức lễ Truy niệm Cố Huynh Truởng CẤP TẤN CHÚC HÒA Phan Hồng Chương theo truyền thống GĐPTVN.

• Lễ nhập liệm phát tang vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 08 tháng 01 năm 2019 tại Nhà Quàng Trường An, 120 Fairfield St, FAIRFIELD NSW 2165. Lễ truy niệm sẽ diễn ra vào lúc 16:00 giờ cùng ngày, và Lễ di quan vào lúc 10:30 sáng, thứ tư ngày 09 tháng 01 năm 2019, lam viên về tham dự với lễ phục GĐPTVN/UĐL.

• Để thể hiện tình Lam thắm thiết, tiễn biệt một Huynh Trưởng hữu công, một người đồng hành, đồng sự đã một thời gian dài gắn bó, chung tay xây dựng Tổ Chức. Ban Đại Diện các Miền, Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình Phật Tử tùy duyên đề cử Huynh Trưởng về tham dự tang lễ theo các khóa lễ nêu trên.

• Ban Đại diện các Miền, Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình chuẩn bị lời cảm niệm và chia buồn cùng tang quyến trong buổi Lễ truy niệm. • Mọi công tác liên quan đến tổ chức và điều hành lễ truy niệm, yêu cầu BĐD các Miền, Ban Huynh Trưởng các Gia Đình Phật Tử thực hiện đúng tinh thần Thông Tư này.

Sydney ngày 8 tháng 01 năm 2019, Pl 2562
Kính chào Tinh Tấn
Trưởng Ban
QUẢNG GIẢI – Huỳnh Kim Hóa

491 lượt xem