BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM – KHÓA TU DÀNH CHO GIA TRƯỞNG VÀ HUYNH TRƯỞNG HỌC VIÊN BẬC ĐỊNH NĂM THỨ 3 – 2019

Theo đường hướng hành hoạt của GĐPTVN và đề án Phật sự của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiệm kỳ 2016-2020, khóa tu học dành cho Gia Trưởng và Huynh Trưởng học viên bậc Định năm thứ 3 được tổ chức từ 7g00 ngày 28.09.2019 đến 16g00 ngày 29.09.2019 tại Thiền Viện Tuệ Quang (Linh Trung – Thủ Đức).

Từ rất sớm, Gia Trưởng các đơn vị trực thuộc GĐPTVN và Huynh Trưởng học viên bậc Định năm thứ 3 ở các nơi đã tề tựu về chùa. Thủ tục hành chánh được tiến hành, các Giới Tử vân tập giới trường và kiểm diện. Chương trình và những quy định của khóa tu được thông báo cho các Giới Tử tham gia khóa tu và chương trình tác lễ thỉnh sư bắt đầu.

Đúng 7g30 sáng ngày 28.09.2019 Lễ Khai Pháp – Truyền thọ Bát Quan Trai giới diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh tại Thiền Viện Tuệ Quang. Hòa Thượng thượng Kiến hạ Tánh – Giám Luật Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ GĐPTVN đã chứng minh cho buổi lễ và truyền trao giới pháp Bát Quan Trai.

Về phía Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN có sự hiện diện của HTr cấp Dũng Nguyên Hoành – Lê Văn San, HTr cấp Dũng Diệu Lãng – Nguyễn Thị Nguyệt, HTr cấp Dũng Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa, HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng, HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ, HTr cấp Tấn Tâm Dưỡng – Nguyễn Văn Nuôi, HTr cấp Tấn Minh Trung – Đặng Viên Ngọc Trai…

Sau lễ khai pháp, chương trình mở đầu với phần thuyết giảng và hội luận đề tài “Nhập Bồ-đề Hành Luận” dành cho Huynh Trưởng bậc Định năm thứ 3 và đề tài “Gia Trưởng” dành cho khóa tu Gia Trưởng được Hòa Thượng Thích Trúc Thông Phổ – Viện chủ Thiền Viện Tuệ Quang, Hòa Thượng Thích Minh Tâm và Thượng Tọa Thích Nhuận Châu truyền trao, hướng dẫn.

Trong 2 ngày tu học, các Giới Tử đã trải qua các thời khóa tu tập: sám hối, tọa thiền, bố tát, quá đường và nghi thức Cúng Dường Trai Tăng. 16g00 ngày 29.09.2019, khóa tu kết thúc viên thành trong tinh thần hướng tâm về Đức Thế Tôn.

Thành tâm quy kính và vô vàn cảm niệm ân đức Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, chúng con nguyện xin tu tập theo hạnh nguyện của Đức Thế Tôn Bổn Sư để làm tròn trách nhiệm hướng dẫn đàn em áo lam, gánh vác sứ mạng của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam./.

797 lượt xem