Theo kế hoạch của ngành Nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cứ hai năm một lần xen kẽ với trại Hạnh là trại Từ thiện.

Năm nay, trại Từ thiện của ngành Nữ được tổ chức tại Cơ Sở bảo trợ trẻ em Mái Ấm Thiên Thần, 203 đường số 1, phường Long Trường, quận 9. Với Phật giáo, từ thiện xã hội là sự thể hiện lòng từ bi, hỷ xả và tinh thần nhập thế. Đức Phật đã nói: “Phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật”. Đây là nguyên lý nhập thế căn bản của đạo Phật. Sự dấn thân của Phật tử vào đời sống xã hội thể hiện qua những hoạt động cụ thể để cứu giúp, chia sẻ cùng những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

Hôm nay, làm theo lời Phật dạy mở lòng Từ bi – Hỷ xả, chúng tôi cũng thực hiện được lời phát nguyện của mình “Phật tử mở rộng lòng thương tôn trọng sự sống – Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo”. Chúng tôi đã đến đây – Cơ Sở bảo trợ trẻ em Mái Ấm Thiên Thần. Xin gởi lời cám ơn chân thành đến anh chị em Lam viên Quảng Đức Sài Gòn, quý anh chị em cựu Huynh trưởng, cựu Đoàn sinh, quý nhà hảo tâm, cũng như quý phụ huynh đã hoan hỷ phát tâm đóng góp hỗ trợ và trợ duyên cho trại từ thiện của ngành Nữ nơi Mái Ấm Thiên Thần được thập phần tốt đẹp từ vật chất đến tinh thần. Nam mô Công đức lâm Bồ tát ma ha tát. Kết hợp trại Từ thiện hôm nay, buổi chiều là sinh hoạt đoàn Mạn Trà.

Theo kế hoạch của ngành nữ GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, để nâng cao khả năng cầm đoàn, kỹ năng hoạt động thanh niên…của tất cả chị em Huynh trưởng, đoàn Mạn Trà sinh hoạt 1 ngày trại trong 1 năm với chủ đề thay đổi. Lần này là thực hành kỹ thuật nhiếp ảnh đã được tìm hiểu về lý thuyết ở Mạn Trà lần trước.

Buổi chiều, tất cả sẽ sinh hoạt đoàn Mạn Trà tại chùa An Linh Cổ Tự. Xin chúc cho ngành Nữ BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn ngoài việc gieo tình thương, rải tâm từ, sách tấn lẫn nhau trong sinh hoạt tu học, trao đổi với nhau làm dày thêm hành trang đưa Đạo vào Đời, phụng sự lý tưởng, thực hành hạnh nguyện từ bi của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát.

584 lượt xem