Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Úc Đại Lợi dâng hoa tưởng niệm
Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Trí Quang

Vào lúc 02g00 – giờ địa phương – ngày thứ Bảy ngày 16.11.2019 (nhằm ngày 20 tháng 10 năm Kỷ Hợi), Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã trân trọng tổ chúc Lễ Truy Tán Công Hạnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Trí hạ Quang tại thiền đường chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Đại Lợi.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện hầu hết Chư Tôn Đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và quý Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện đang hành đạo tại thành phố Sydney, Úc Đại Lơi; quý vị thân hào nhân sĩ; quý thiện hữu tri thức; quý vị nam nữ Phật Tử; đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi và quý anh chị Huynh Trưởng GĐPT trong Miền Tịnh Khiết – Úc Đại Lợi, Sydney.

Để tỏ lòng tôn kính bậc Đại Trí, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Thích Trí Quang, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi đã dâng hương hoa cúng dường trong buổi lễ Truy Tán Cố Trưởng Lão Hòa Thượng.

Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, Tứ Chúng lắng lòng nghe những lời truy tán của Quý Ngài trong Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan về sự hy hiến cuộc đời hành đạo của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng. Vì hòa bình cho đất nước, vì dân chủ nhân quyền cho muôn dân và sự hưng thịnh lâu dài cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Ngài chủ trương đấu tranh bằng con đường bất bạo động từ bi của đạo Phật. Dân tộc Việt Nam, GHPGVNTN đã trải qua gần 50 năm với biết bao dâu bể và cá nhân Cố Đại Lão Hòa Thượng phải hứng chịu bao nhiêu làn tên mũi đạn từ nhiều phía, thế nhưng cho đến mãi trước ngày Ngài về với Phật Tổ, Ngài vẫn hùng tráng im lặng như sấm sét, vượt lên trên mọi đối đãi nhị nguyên. Công trình vĩ đại nhất của Ngài là để lại cho Phật Giáo Việt Nam các bản phiên dịch, trước tác Kinh-Luật-Luận; và cho dân tộc Việt Nam một nhân cách sống vĩ đại.

Được sự cho phép của Ban Tổ Chức buổi lễ, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi đã dâng lên lời cảm niệm:

– Kính bạch Chư Tôn Đức giáo phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan chứng minh cho buổi lễ.
– Kính bạch Chư Tôn Đức trong Ban Tổ Chức Lễ Truy Tán Đức Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Trí hạ Quang.
– Kính thưa toàn thể chư Thiện Hữu Tri Thức hiện diện trong buổi lễ hôm nay.
– Kính thưa liệt quý vị.

Được sự cho phép của Ban Tổ Chức Lễ Truy Tán Công Hạnh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Trí hạ Quang, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi chúng con xin được có đôi lời thô thiển kính dâng lên Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng.

Nam-mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh.
Nam-mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Kính ngưỡng bạch Giác Linh Hòa Thượng.

Toàn thể Đoàn Viên GĐPTVN tại Úc Đại Lợi chúng con vô cùng đau buồn kính tiếc, xin cung kính đê đầu đảnh lễ, vọng bái trước Giác Linh Hòa Thượng.

Cho dù vẫn biết, “vô thường lão bệnh không hẹn cùng người”; Hòa Thượng tuổi già sức yếu, như ngọn đèn trước gió, không biết tin dữ sẽ đến lúc nào; nhưng khi nhận được hung tin Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, xả báo Ta-bà an nhiên thu thần thị tịch, lòng chúng con không tránh khỏi bàng hoàng, xúc động, pha lẫn đau buồn, kính tiếc trước sự mất mát quá lớn lao nầy.

Cảm niệm vô thường, lá trên cành, hết xanh rồi rụng. Giờ đây, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đã tùy thuận vô thường, xả bỏ báo thân nơi cuộc đời giả tạm, ảo hóa, đầy nhiễu nhương phiền lụy, để nhập vào chỗ vắng lặng chơn thường; nhưng tấm lòng sắc son của Đức Trưởng Lão đối với dân tộc và đất nước vẫn mãi mãi in đậm trên dòng lịch sử; sự nghiệp dịch thuật, trước tác, chú giải, hoằng dương chánh pháp, công hạnh cùng những đóng góp to lớn của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng để đặt nền móng xây dựng nền Phật Giáo thống nhất vẫn luôn sáng ngời trên dòng lịch sử Phật Giáo Việt Nam cận đại.

Hôm nay đi hết đường trần
Đạo tâm chưa để một lần phôi pha.

Năm ngày trước, vào ngày 11/11/2019, từ phương trời nước Úc Đại Lợi xa xôi, với tất lòng thành kính, tiếc thương, chúng con toàn thể Đoàn Viên GĐPTVN tại Hải Ngoại chắp tay hướng về quê nhà tại Huế tiễn đưa nhục thân Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đến nơi trà tỳ. Xứ Huế mưa giăng đầy trời, đất cố đô như đau buồn đưa tiễn Giác Linh Thầy về hầu Phật. Qua hình ảnh, chúng con nhận thấy dù buổi lễ được diễn ra lặng lẽ đúng theo lời di huấn của Thầy để lại, cực kỳ đạm bạc đến nghèo nàn: không thành phục; không khăn tang; không quan khách; không diễn văn, biểu ngữ; không tràng hoa, phúng điếu… Nhưng vẫn chan chưa đầy sự hùng lực để toàn thể Phật Giáo Đồ noi gương xiểng dương chánh pháp, khiến lòng chúng con không tránh được cảm xúc bi thương.

Trong Lễ Tưởng Niệm hôm nay, đàn hậu học chúng con xin chắp tay vọng bái, cung kính đê đầu đảnh lễ hướng về Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng với trọn tấm lòng kính ngưỡng và biết ơn.

Ta-bà một thuở ra đi
Cân bình nửa gánh, Tây quy nhẹ nhàng
Rừng thiền vắng bóng hạc vàng
Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba
Thầy đi dấu vết chưa nhòa
Bát, y truyền lại sương pha lạnh lùng
Tam sanh hẹn kiếp tao phùng
Tông phong, Tổ ấn gởi cùng non sông.

Nguyện cầu Tam Bảo từ bi, tiếp dẫn Giác Linh Đức Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch thượng Nhật hạ Quang, tự Trí Hải, húy Thiền Minh, hiệu Trí Quang cao đăng Phật quốc.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma-ha-tát.

Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi

Dưới đây là một vài hình ảnh được ghi lại trong buổi Lễ Truy Tán và Tưởng Niệm:

Tin – ảnh: VP/BHD.GĐPTVN TẠI ÚC ĐẠI LỢI

735 lượt xem